Hoppa till innehåll

För barn och skolelever

Stadens kulturtjänster ordnar verkstäder, teaterföreställningar, konserter och övrig konst- och kulturverksamhet för barn i alla åldrar i skolan, daghemmet och på fritiden. I Borgå finns även ett brett utbud av föreningar som ordnas mångsidig verksamhet för barn och unga.

Barnfamiljernas lekfulla lördag X SKIDIT: Diskolaboratoriet

Evenemang för barn och barnfamiljer

Evenemang för ungdomar

Grundläggande konstundervisning

I Borgå ordnas grundläggande konstundervisning både av staden och av privata läroanstalter. I Borgå erbjuds grunläggande konstundervisning inom arkitektur, audiovisuell konst, bildkonst, hantverk, musik, ordkonst, dans och teater.

Fritt inträde till stadens museer och utställningar

Alla under 18 år gamla har fritt inträde till stadens museer och utställningar. Staden bjuder alla skolklasser och daghemsgrupper på en gratis guidning i Runebergs hem.

Författarbesök i skolorna

Sedan 1980 har det ordnas författarbesök i Borgå på Runebergs dag. Fem svenskspråkiga och fem finskspråkiga skolor får besök av författare.

Miira Holländer

Kulturproducent, Barn och unga