Gå till innehåll

Borgå konstskola

Borgå konstskola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Borgå och Sibbo. Konstskolan ordnar dessutom enligt den allmänna läroplanen veckosluts- och sommarkurser till vilka också vuxna är välkomna.

I konstskolan studerar man det visuella språket. Vi producerar inte konstverk utan vi lär oss olika färdigheter i att uttrycka oss visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att ge arbetsro åt andra elevers arbete.

Konstskolan på semester

Konstskolans kansli är på semester 24.6–31.7. Läsåret 2022-2023 börjar 22.8 och läsordningen publiceras vecka 31. Trevlig sommar!

Barnet målar färgcirkel
Bildmusiklekis
Konstikas
Konstskolan i Sibbo
Vårutställning 2022
Konstskolans personal
Konstskolans sommarverksamhet