Hoppa till innehåll

Bildmusiklekis

Bildmusiklekis förverkligas som ett samarbete mellan Borgå konstskola och Borgånejdens musikinstitut. I undervisningen efterföljs läroplanen för grundläggande konstundervisning enligt fördjupad lärokurs.
Bildmusiklekis är en skola där man kombinerat bildkonst- och musikundervisning i småbarnsålder. Det viktigaste i undervisningen är att skapa upplevelser och jobba helhetsinriktat samt kombinera arbetet med glädjen av att lära sig.

Undervisning i bildmusiklekis

I bildmusiklekis uppmuntras barnen att göra, undersöka, leka, röra på sig, se och lyssna. Undervisningens syfte är att mångsidigt väcka barnens intresse för musik, bildkonst och drama.

Undervisningen i bildmusiklekis är avsedd för 0–10-åringar. Under 3-åringar deltar i familjegrupper, i vilka barnet deltar tillsammans med en vuxen. Lektionerna består av elevgruppens gemensamma introduktion samt olika bildkonst- och musikuppgifter. Till undervisningen hör också:

  • (Konstskolans) kortkurser
  • utställningsbesök
  • studieresor
  • hemuppgifter
  • konserter
  • teaterföreställningar

Läsåret 2024–2025

Kuvismuskaris höst börjar med föräldrarkväll 22.8 kl. 18 och undervisning 26.8.