Gå till innehåll

Bildmusiklekis

Bildmusiklekis förverkligas som ett samarbete mellan Borgå konstskola och Borgånejdens musikinstitut. I undervisningen efterföljs läroplanen för grundläggande konstundervisning enligt fördjupad lärokurs.

Bildmusiklekis är en skola där man kombinerat bildkonst- och musikundervisning i småbarnsålder. Det viktigaste i undervisningen är att skapa upplevelser och jobba helhetsinriktat samt kombinera arbetet med glädjen av att lära sig.

Anmälning på gång

Anmälning för nya elever på gång till konstskolan och Bildmusiklekis.

Undervisning i bildmusiklekis

I bildmusiklekis uppmuntras barnen att göra, undersöka, leka, röra på sig, se och lyssna. Undervisningens syfte är att mångsidigt väcka barnens intresse för musik, bildkonst och drama.

Undervisningen i bildmusiklekis är avsedd för 0–10-åringar. Under 3-åringar deltar i familjegrupper, i vilka barnet deltar tillsammans med en vuxen. Lektionerna består av elevgruppens gemensamma introduktion samt olika bildkonst- och musikuppgifter. Till undervisningen hör också:

  • (Konstskolans) kortkurser
  • utställningsbesök
  • studieresor
  • hemuppgifter
  • konserter
  • teaterföreställningar
Flickan med målat ansikten och paraply
Undervisning och avgifter
Taidekoulun oppilaat katsovat kameraan
Anmälning