Hoppa till innehåll

Bildmusiklekis

Bildmusiklekis förverkligas som ett samarbete mellan Borgå konstskola och Borgånejdens musikinstitut. I undervisningen efterföljs läroplanen för grundläggande konstundervisning enligt fördjupad lärokurs.

Bildmusiklekis är en skola där man kombinerat bildkonst- och musikundervisning i småbarnsålder. Det viktigaste i undervisningen är att skapa upplevelser och jobba helhetsinriktat samt kombinera arbetet med glädjen av att lära sig.

Undervisning i bildmusiklekis

I bildmusiklekis uppmuntras barnen att göra, undersöka, leka, röra på sig, se och lyssna. Undervisningens syfte är att mångsidigt väcka barnens intresse för musik, bildkonst och drama.

Undervisningen i bildmusiklekis är avsedd för 0–10-åringar. Under 3-åringar deltar i familjegrupper, i vilka barnet deltar tillsammans med en vuxen. Lektionerna består av elevgruppens gemensamma introduktion samt olika bildkonst- och musikuppgifter. Till undervisningen hör också:

  • (Konstskolans) kortkurser
  • utställningsbesök
  • studieresor
  • hemuppgifter
  • konserter
  • teaterföreställningar

Läsåret 2023-2024

Det finns lediga platser i följande grupper:

  • Kumu 9 för 3-5-åringar, fredagar 9.00-10.30
  • Kumu 10 för 3-5-åringar, fredagar 11.00-12.30 
Flickan med målat ansikten och paraply
Undervisning och avgifter
Taidekoulun oppilaat katsovat kameraan
Anmälning