Hoppa till innehåll

Undervisningen ges i grupper enligt åldersklass. Till gruppen hör 12–16 elever. Under lektionen delas gruppen och den egentliga undervisningen sker i smågrupper med 6–8 elever. Den inledande introduktionen är gemensam för hela gruppen.

  • 0–3-åringar, familjegrupp, 60 minuter
  • 3–5-åringar, 90 minuter
  • 6-åringar, 90 minuter
  • 7–10-åringar, 90 minuter

Avgifter

  • Familjegrupper, 0–3-åringar + föräldrar: 60 min/vecka, 170 €/termin (340 €/år)
  • 3–9-åringar: 2 h/vecka, 170 €/termin (340 €/år)

Bildmusiklekis fakturering sköts av Borgånejdens musikinstitut. För faktureringsärenden, kontakta musikinstitutets kansli: musiikkiopisto@porvoo.fi