Hoppa till innehåll

Konstskolans utställningar och samarbetsprojekt

Borgå konstskola ställer årligen ut elevernas arbeten i slutet av både höst- och vårterminen. Utställningarna anordnas både i skolans egna lokaler och på andra utställningsplatser i staden. Du kan bekanta dig med elevarbetena i bildgalleriet.

Samarbetsprojekt

Konstskolan samarbetar med daghem, eftermiddagsklubbar, skolor, vårdinrättningar och olika föreningar.

Kultis

Ordkonst

Kulturskolan

Borgå kulturskola är ett samarbetsprojekt mellan Borgånejdens musikinstitut, Borgå konstskola, Borgå museum, Borgå stadsbibliotek och kulturväsendet.

I kulturskolan bekantar man sig särskilt med den lokala kulturen bland annat genom historia, musik, bildkonst, teater och dans.

Daghem och eftermiddagsklubbar

Daghemmen och eftermiddagsklubbarna i Borgånejden har möjlighet att delta i konstun-dervisning antingen i Konstskolans eller i daghemmets lokaler.

Daghem i Borgå

Musikdaghemmet Poco i Sibbo.

Kultur i skolan

Svenska kulturfonden stöder de svenska daghemmens och skolornas (grundskolorna, läroanstalter på andra stadiet och yrkeshögskolor) samarbetsprojekt med konstskolan.

Föreningar och företag

Konstskolan fungerar som konsult för konstfostran och undervisning i bildkonst i Borgånejden. Företag och föreningar kan beställa konstskolans tjänster, såsom kurser och olika konstprojekt. Beställaren bär ansvaret för finansieringen av samarbetet.

Övrig verksamhet

 • Samarbetsprojekt
 • Projekt för invandrare och specialgrupper
 • Konstfödelsedagar
 • Arbetspraktik och platser för studerande, arbetslösa och civiltjänstgörare

Internationellt samarbete

 • Danmark
 • Estland
 • Italien
 • Japan
 • Lettland
 • Litauen
 • Polen
 • Ryssland
 • Spanien
 • Sverige
 • Tyskland