Hoppa till innehåll

Bildkonstundervisningens studier och avgifter

I Borgå konstskola studerar man det visuella språket. Vi producerar inte konstverk utan vi lär oss olika färdigheter i att uttrycka oss visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att ge arbetsro åt andra elevers arbete.

Grundläggande undervisning i bildkonst enligt fördjupad lärokurs är i huvudsak avsedd för barn i skolålder och unga. Dessutom arrangerar konstskolan förberedande undervisning för barn i åldern 1–5 år.

Undervisningen består av lektioner, självständigt arbete, konst- och kulturevenemang samt hemuppgifter. Eleverna kan även studera genom att delta i kurser och konstresor. Om dessa kommer man separat överens om med läraren och rektorn.

Till studiehelheten hör grundstudier och fördjupade studier. I slutet av de fördjupade studierna kan eleven utföra ett slutarbete. Eleverna får ett studiebetyg. 

Undervisningens omfattning och centrala innehåll

Den fördjupade lärokursen i grundläggande undervisning i bildkonst omfattar totalt 1300 undervisningstimmar, en undervisningstimme är 45 minuter. En utförligare studiebeskrivning öppnas genom att trycka på rubriken.

Förberedande studier, 1–5-åringar

2 h/vecka, 68 timmar per läsår
130 €/termin (260 €/år)

  • fantasiberikande och lekfull konstundervisning

Grundstudier, 6–11-åringar

2–3 h/vecka (årligen 68–102 h, totalt 540 h)
2 h/vecka, 130 €/termin (260 €/år)
3 h/vecka 170 €/termin (340 €/år)

  • utveckla bildligt tänkande och uttryck
  • grundkunskaper och -färdigheter för att skapa en bild

Fördjupade studier, 12–19-åringar

3–6 h/vecka (årligen 102–204 h, totalt 760 h)
170 €/termin (340 €/år)

  • verkstäder: mediekonst, design, bildkonst
  • slutarbete

Övriga studier

  • utställningsbesök
  • studieresor
Avgifter för bildkonst
Lapset taidekoulutunnilla
För elever och hemmet
Läsår och semester
Taidekoulun oppilaat katsovat kameraan
Utställningar och samarbetsprojekt