Siirry sisältöön

Kuvataiteen opiskelu ja maksut

Kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnot on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Lisäksi taidekoulu järjestää 1–5-vuotiaille lapsille varhaisiän valmentavia opintoja.

Opetus koostuu oppitunneista, itsenäisestä työskentelystä, muista taide- ja kulttuuritapahtumista sekä kotitehtävistä. Lisäksi oppilaat voivat suorittaa opintoja osallistumalla kursseille ja taidematkoille. Viimeksi mainituista suorituksista sovitaan erikseen opettajan ja rehtorin kanssa.

Opintokokonaisuuteen kuuluu perusopintoja ja syventäviä opintoja. Syventävien opintojen loppuvaiheessa oppilaalla on mahdollisuus tehdä päättötyö. Oppilaat saavat todistuksen opinnoistaan.

Opetuksen laajuus ja keskeiset sisällöt

Kuvataiteen perusopetuksen laaja oppimäärä käsittää yhteensä 1300 opetustuntia, yksi opetustunti on 45 minuuttia.

Varhaisiän valmentavat opinnot, 1–5-vuotiaat

2 h/vko, 68 tuntia lukuvuodessa

  • mielikuvitusta rikastuttavaa ja leikinomaista taideopetusta

Perusopinnot, 6–11-vuotiaat

2–3 h/vko (vuodessa 68-102 tuntia, yhteensä 540 h)

  • kuvallisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen
  • kuvan rakentamisen perustiedot ja -taidot

Syventävät opinnot, 12–19-vuotiaat

3–6 h/vko (vuodessa 102-204 tuntia, yhteensä 760 h)

  • työpajat: mediataide, design, kuvataide
  • lopputyö

Muut opinnot

  • näyttelykäynnit
  • opintomatkat
  • kotitehtävät
Lapset taidekoulutunnilla
Oppilaalle ja kotiväelle
Lukuvuosi ja loma-ajat
Taidekoulun oppilaat katsovat kameraan
Näyttelyt ja yhteistyöprojektit
Lapset Linnamäellä
Taidekoulun toimipisteet