Siirry sisältöön

6–9-vuotiaat (2 h/vko)

2 h/vko, lukuvuodessa 68 tuntia
130 €/lukukausi (260 €/vuosi)

Oppilas perehtyy kuvanrakentamisen perustietoihin ja taitoihin. Kuvallisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen on tärkeä osa opetusta.

10–11-vuotiaat (3 h/vko)

3 h/vko, lukuvuodessa 102 tuntia
170 €/lukukausi (340 €/vuosi)

Oppilas tutustuu taiteilijoi­den työskentelyyn ja oppii tunnistamaan taiteen eri tekniikoita. Samalla hän oppii seuraamaan omaa taiteellista prosessiaan ja ilmaisemaan ajatuksiaan suullisesti, kirjallisesti ja kuvallisesti.

Perusopinnoissa oppilas oppii:

 • harjoittelemaan ja kehittämään omaa kuvailmaisuaan
 • tutustumaan eri materiaalien ja tekniikoiden ilmaisumahdollisuuksiin
 • perehtymään materiaalien ja työvälineiden tarkoituksenmukaiseen, turvalliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen käyttöön
 • harjoittelemaan kuvallista ja siihen liittyvää sanallista ilmaisua
 • perehtymään laaja-alaisesti kuvataiteen ja kuvallisen median eri osa-alueisiin ja mediatekniikkaan
 • harjoittelemaan kuvien kriittistä tulkintaa kuvamedian tekijänä ja kuluttajana
 • tarkastelemaan ja tulkitsemaan eri aikakausien ja kulttuurien teoksia
 • tutkimaan muodon ja sisällön suhteita kuvataiteissa
 • tutustumaan taidehistorian ja estetiikan peruskäsitteisiin
 • tarkastelemaan luontoa, arkkitehtuuria ja esineympäristöä esteettisestä ja kestävän kehityksen mukaisesta näkökulmasta ja oppii ymmärtämään ympäristön merkityksen omalle ja muiden hyvinvoinnille
 • suorittamaan ohjattuja kotitehtäviä
 • laatimaan perusopintojen päätteeksi portfolion laajan oppimäärän opinnoistaan

Perusopinnoissa tutustutaan seuraaviin taiteen osa-alueisiin:

Tila

 • kaksiulotteinen – kolmiulotteinen
 • luonnonmuodot – ihmisen rakentamat
 • mittasuhteet
 • perspektiivi

Liike

 • staattisuus – kineettisyys

Väri ja valo

 • pää-, väli- ja vastavärit
 • valöörit
 • murretut värit
 • varjot
 • värien vuorovaikutus
 • väriperspektiivi

Sommittelu

 • vastakohdat
 • rytmi
 • muodot ja tausta
 • kuvakoot ja kuvan rajaaminen

Taiteentuntemus

 • muinaistaide
 • vanha taide
 • nykytaide
 • eri kulttuureihin tutustuminen
 • käyttötaide

Ympäristö

 • luonto: kasvit ja eläimet
 • rakennettu ympäristö
 • luonnonmateriaalit
 • ekologia ja kierrätys

Tekniikat

 • eri massojen muovailu ja pinnan käsittely
 • rakentelu
 • painomenetelmät
 • erilaiset piirtimet
 • värit
 • kollaasi
 • tietokoneavusteinen työskentely
Kuvataiteen maksut
Lapset taidekoulutunnilla
Oppilaalle ja kotiväelle
Lukuvuosi ja loma-ajat
Lapset taidekoulutunnilla
Ilmoittaudu taidekouluun
Taidekoulun oppilaat katsovat kameraan
Näyttelyt ja yhteistyöprojektit
Lapset Linnamäellä
Taidekoulun toimipisteet