Siirry sisältöön

Taidekoulun oppilaalle ja kotiväelle

Oppilaalle

Tunti alkaa ja päättyy täsmälleen

Tulethan ajoissa tunnille. Opettaja kertoo tunnin alussa päivän tehtävästä. Katsellaan kirjoja, kuvia, videoita ynnä muuta aiheeseen liittyvää, joiden pohjalta työt aloitetaan. Jos myöhästyt, jäät vaille opettajan antamaa ohjausta, ja työn aloittaminen voi tuntua hankalalta.

Tunnin lopulla katsellaan valmistuneita töitä ja keskustellaan niistä. Omien työvälineiden puhdistaminen ja työtilan siivoaminen on osa oppituntia. Ilmoita etukäteen opettajalle, jos joudut lähtemään kesken pois.

Vaatteet

Taidekoulussa vaatteet saattavat likaantua. Voit ottaa mukaan oman esiliinan tai vaikka vanhan paidan työtakiksi. Taidekoulussa on jonkin verran lainattavia esiliinoja. Sisätossut ovat tarpeen, sillä lattialla voi olla maalitahroja tai savikokkareita. Taidekoululla ei ole mahdollisuutta korvata tahriintuneita vaatteita. Joskus työskennellään ulkona tai käydään esimerkiksi näyttelyissä, jolloin tarvitset säähän sopivat ulkovaatteet.

Välipala

Voit ottaa mukaasi pienen välipalan, kuten hedelmiä, ja pitää evästauon ennen tunnin alkua tai opettajan kanssa sovittuna hetkenä. Eväät antavat voimia ja auttavat keskittymään töiden tekoon. Karkit, makeat keksit ja limsat kuuluvat kuitenkin vain taidekoulun juhlahetkiin.

Oppilaan poissaolo

Mikäli joudut olemaan pois tunnilta, ilmoita siitä ajoissa suoraan opettajallesi. Voit myös ottaa yhteyttä kansliaan. Useat peräkkäiset, ilmoittamatta jääneet poissaolot voivat johtaa opiskelupaikan menettämiseen.

Tuntia, joka jää saamatta oppilaan poissaolosta johtuen, ei korvata. Jos joudut olemaan poissa pidempään esim. terveydellisistä syistä, ota yhteyttä taidekoulun kansliaan.

Ethän tule sairaana taidekoulutunnille.

Opettajan poissaolo

Opettajan poissaolo hoidetaan sijaisjärjestelyin. Tuntien peruuntumisesta pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin.

Maksuja aletaan palauttaa kahden peruuntuneen opetuskerran jälkeen. Maksut palautetaan pääsääntöisesti lukuvuoden lopussa ja/tai opintojen päätyttyä.

Oppilastyöt ja näyttelyt

Saat taidekoulussa tehdyt työt kotiin yleensä vasta lukukauden päättyessä. Taidekoulu järjestää vuosittain sekä syys- että kevätnäyttelyn, joissa kaikilta oppilailta on esillä vähintään yksi teos. Näyttelyissä olleet työt tulee noutaa taidekoulusta tai näyttelypaikasta erikseen sovittavana aikana.

Taidekoulussa ei ole tilaa säilyttää vanhoja oppilastöitä. Muistathan aina laittaa koko nimesi ja ryhmätunnuksesi teoksiin, jotta unohtuneet työt löytävät tekijänsä.

Dokumentointi ja kuvien käyttöoikeus

Taidekoulu dokumentoi oppilasryhmien työskentelyä ja valmiita töitä. Kuvia käytetään koulun ja Porvoon kaupungin esitteissä, tiedotteissa, internetsivuilla ja mahdollisesti muissa taideopetusta käsittelevissä julkaisuissa sekä taidekoulun koulutustilaisuuksissa. Jos kuvia käytetään myyntituotteissa, kuvien käytöstä ja mahdollisista korvauksista neuvotellaan erikseen.

Taidekoulu pyytää ilmoittautumisen yhteydessä lupaa käyttää oppilaiden töistä ja työskentelystä otettuja kuvia edellä mainittuihin tarkoituksiin. Lupa on voimassa siihen asti, kunnes se perutaan kirjallisesti.

Oppilaan kotiväelle

Mukavinta on töiden teko

Taidekoulun oppilaat viihtyvät yleensä hyvin harrastuksensa parissa. Taidekoulun tekemän kyselytutkimuksen mukaan kaikenikäiset oppilaat pitivät taidekoulussa mukavimpana töiden tekoa. Toiseksi mukavinta olivat hyvät kaverit ja kivat opettajat. Ikävintä oli se, jos joku häiritsi tunnilla. Jatkuvasti häiritsevä tai epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan erottaa taidekoulusta. Taidekoulussa on tärkeää pystyä keskittymään opetukseen ja tehtäviin. Kaikilla oppilailla tulee olla oikeus työrauhaan, ja tähän taidekoulussa kiinnitetään erityisesti huomiota.

Taidekoulussa opiskellaan kuvan kieltä

Taidekoulussa työprosessi on usein tärkeämpi kuin työn tulos. Taideteosten tuottamisen sijaan opetellaan erilaisia kuvallisia valmiuksia. Koulussa opitaan käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, työskentelemään yhdessä sekä arvostamaan omia ja muiden oppilaiden töitä. Oman luovuuden ja ilmaisukyvyn kehittymisen myötä kehittyy kyky tulkita kuvia ja visuaalista kulttuuria laajemminkin.

Mitä hyötyä taideharrastuksesta on?

Taidekoulussa opiskelu vahvistaa muun muassa lapsen hienomotoriikkaa, keskittymiskykyä, itsetuntoa, ilmaisukykyä ja ryhmätyöskentelytaitoja. Kaikki ovat taitoja, joista lapselle on hyötyä niin koulun käynnissä kuin missä tahansa muussa harrastuksessa. Opiskelun vaikutus saattaakin näkyä vasta myöhemmin elämässä esimerkiksi taideharrastuksena tai ammatinvalinnassa.

Vanhempien tuki on tärkeää

Taidekoulussa kunnioitetaan jokaisen lapsen yksilöllisyyttä ja ainutkertaista tapaa ilmaista itseään. Lapsen viiva on pyhä – opettajan tehtävänä on tarjota apuaan, kun lapsi sitä tarvitsee. Vanhempien kiinnostus ja kannustus kertovat lapselle, että hänen osaamistaan ja persoonallisuuttaan arvostetaan. Sekä vanhempien että oppilaiden on hyvä muistaa, että tie omaan taiteelliseen ilmaisuun on pitkä ja välietappeja on monta.

Entä jos lapsi ei viihdy?

Taideharrastus on kuin muutkin harrastukset: toisinaan lapsi tai hänen vanhempansa huomaavat, että se ei sittenkään sovi juuri tälle lapselle tai ei kiinnosta riittävästi. Viihtymättömyys saattaa näkyä lapsen harmina ja huonona olona tai purkautua tunneilla häiritsemisenä. Pyydämme, että otatte yhteyttä joko opettajaan tai rehtoriin, jos huomaatte, että lapsenne ei viihdy taidekoulussa. On kaikille osapuolille hyödyllistä, että tilannetta pohditaan yhdessä ja etsitään sille parasta ratkaisua.

Opetuskieli

Taidekoulussa toimii kaksikielisiä tai pelkästään suomen- tai ruotsinkielisiä opetusryhmiä. Erityisesti nuorimmat oppilaat pyritään sijoittamaan sellaisiin ryhmiin, joissa he saavat opetusta omalla äidinkielellään.

Turvallisuus ja vakuutukset

Muistathan kertoa opettajalle, mikäli lapsi on allerginen villalle tai muille materiaaleille. Myös ruoka-aineallergioista kannattaa ilmoittaa. Jos oppilaan terveydentilaan tai elämäntilanteeseen liittyy jotain sellaista, mikä tulisi ottaa huomioon opetuksessa, pyydämme kertomaan siitä joko opettajalle tai taidekoulun rehtorille. Oppilaiden yksityisasiat käsitellään luottamuksellisesti.

Taidekoulussa käytetään pääsääntöisesti myrkyttömiä materiaaleja. Liuottimien tai muiden terveydelle haitallisten aineiden ja materiaalien käytöstä vastaavat opettajat.

Taidekoulun oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa oppituntien sekä näyttely- ja opintomatkojen aikana. Kouluaikana vakuutus on voimassa myös koulun alueella sekä koulumatkojen aikana, mikäli oppilas kulkee normaalia reittiään. Tapaturmista tulee ilmoittaa taidekoulun kansliaan mahdollisimman pian.

Poissaolot ja opintojen keskeyttäminen

Useat peräkkäiset, ilmoittamatta jääneet poissaolot voivat johtaa opiskelupaikan menettämiseen. Opiskelupaikan menettää myös, jos edellinen lukukausimaksu on suorittamatta seuraavan lukukauden alkaessa.

Jos oppilas keskeyttää opintonsa kesken lukuvuoden, siitä on ilmoitettava kirjallisesti vaikka sähköpostitse taidekoulun kansliaan. Vapautuvalle paikalle voidaan sen jälkeen ottaa uusi oppilas.

Opiskelusta voi pitää välivuoden vain erityisestä syystä, kuten sairauden tai perheen tilapäisen muuton vuoksi. Muussa tapauksessa oppilaspaikka annetaan toiselle oppilaalle.

Pidä yhteystiedot ajan tasalla

Mahdollisten hätätapausten ja esimerkiksi tuntien peruuntumisen varalta taidekoulun kansliassa on hyvä olla ajan tasalla olevat yhteystiedot. Ilmoitathan kansliaan kaikki perheen käytössä olevat työ- ja matkapuhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteen. Muista ilmoittaa myös mahdollisista osoite-, puhelin- ja nimimuutoksista.

Lahjoitukset

Taidekoulu ottaa mielellään vastaan lahjoituksia, joilla voidaan kartuttaa koulun materiaalivarastoa ja malliesine- ja taidekirjakokoelmaa. Jos teillä on kokoelmiin soveltuvaa aineistoa, ottakaa yhteyttä koulun kansliaan. Malliesineiksi soveltuvat myös hieman huonokuntoiset esineet, kuten liimatut astiat ja lelut.

Palautetta arvostetaan

Taidekoulu pyrkii kehittämään toimintaansa siten, että se vastaa oppilaiden ja perheiden tarpeita. Apuna käytetään kyselytutkimuksia ja palautelomakkeita. Palautetta voi mielellään antaa myös suoraan koulun kansliaan sähköpostitse.