Siirry sisältöön

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Kuntalaisaloite on virallinen ja laissa säädelty menettely. Kuntalaisaloite käsitellään muodollisemmin kuin epävirallinen palaute. Aloitteet lähetetään valmisteltavaksi toimialoille. Tämän jälkeen aloitteeseen vastataan.

Tehdyt kuntalaisaloitteet kootaan ja annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle vuosittain.

Aloite tehdään kirjallisesti

Aloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä. Voit toimittaa aloitteen kaupungin kirjaamoon Palvelupiste Kompassiin.

Aloitteen voi tehdä myös Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Se on oikeusministeriön tarjoama palvelu, ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta. Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit myös tutustua muiden tekemiin aloitteisiin.

Aloitteita koskeviin tiedusteluihin vastaa kaupungin kirjaamo.