Siirry sisältöön

Varhaisiän taideopetuksessa lapset tutustuvat taiteen ilmiöihin leikinomaisen työskentelyn avulla. Opetus on mielikuvitusta rikastuttavaa, monipuolista aistien ja ilmaisun harjoittamista.

Oppilas oppii:

 • tekemään itse kuvia ja tutkimaan kuvataiteen eri ilmiöitä, kuten muotoa, tekstuuria, tilaa, liikettä, rytmiä, väriä ja valoa
 • harjoittelemaan eri materiaalien, välineiden ja työtapojen käyttöä sekä välinehuollon perusteita
 • havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäröivää luontoa, rakennettua ympäristöä ja esineympäristöä sekä harjoittelemaan havaintojen ja mielikuvien muuntamista kuviksi
 • harjoittelemaan työhön keskittymistä ja toisten huomioon ottamista
 • tutustumaan eri medioiden välittämiin kuviin, arvioimaan niitä ja laatimaan omia kuvaviestejä
 • käymään museoissa ja näyttelyissä sekä tekemään retkiä luontoon ja erilaisiin kulttuuriympäristöihin sekä työstämään kokemuksiaan kuvataiteen keinoin

Oppilaat tutustuvat seuraaviin taiteen osa-alueisiin:

Tila

 • tilan kokeminen
 • pinta – kaksiulotteinen tila
 • rakentelu – kolmiulotteinen tila

Väri ja valo

 • valo- ja varjoleikit
 • värikokemukset, pää- ja välivärit
 • väritunnelmat
 • väreillä leikkiminen

Sommittelu

 • vastakohdat
 • muodot ja viivat

Taiteentuntemus

 • sadut ja tarinat
 • esineet ja taideteokset

Ympäristö

 • luonto: kasvit ja eläimet
 • rakennettu ympäristö
 • luonnonmateriaalit

Tekniikat

 • eri massojen muovailu ja pinnan käsittely
 • rakentelu
 • painojälki
 • erilaiset piirtimet
 • värit
 • kollaasi
Kuvataiteen maksut
Lapset taidekoulutunnilla
Oppilaalle ja kotiväelle
Lukuvuosi ja loma-ajat
Lapset taidekoulutunnilla
Ilmoittaudu taidekouluun
Taidekoulun oppilaat katsovat kameraan
Näyttelyt ja yhteistyöprojektit
Lapset Linnamäellä
Taidekoulun toimipisteet