Hoppa till innehåll

I den förberedande konstundervisningen bekantar sig deltagarna med konstfenomen via lekfullt arbete. Undervisningen berikar fantasin och övar mångsidigt upp barnens sinnen och uttryckssätt.

Eleven lär sig att:

 • själva skapa bilder och undersöka olika bildkonstfenomen som form, textur, rum, rörelse, rytm, färg och ljus
 • öva sig i att använda olika slags material, redskap och arbetsmetoder samt lär sig grunderna i hur man sköter redskapen
 • iaktta och tolka den omgivande naturen, byggda miljön och föremålen i miljön samt öva sig i att omvandla iakttagelser och föreställningar till bilder
 • öva sig i att koncentrera sig på arbetet och ta hänsyn till andra
 • bekanta sig med de bilder som förmedlas via medier, bedöma dem och utforma egna visuella meddelanden
 • besöka museer och utställningar samt göra utflykter i naturen och olika slags kulturmiljöer samt bearbeta sina upplevelser med bildkonstens metoder.

Eleven bekantar sig med följande delområden:

Rum

 • rumskänsla
 • yta – tvådimensionell
 • bygge – tredimensionell

Färg och ljus

 • ljus- och skugglekar
 • färgexperiment, grund- och mellanfärger
 • färgstämning
 • färglek

Komposition

 • motsatser
 • former, linjer

Konstkännedom

 • sagor och berättelser
 • föremål och konstverk

Miljö

 • natur: flora och fauna
 • byggd miljö
 • naturmaterial

Tekniker

 • modellering och ytbehandling
 • byggande
 • tryck
 • olika teckningsredskap
 • färger
 • collage
Avgifter för bildkonst
Lapset taidekoulutunnilla
För elever och hemmet
Läsår och semester
Taidekoulun oppilaat katsovat kameraan
Utställningar och samarbetsprojekt