Hoppa till innehåll

En ny elev kan komma och bekanta sig med studierna två gånger genom att betala inskrivningsavgiften 20€.

Anmäl dig per e-post

  • konstskolan@porvoo.fi
  • kuvismuskari@porvoo.fi

Anmäla elevens namn och ålder, föräldrarnas kontaktuppgifter och en tidsenlig faktureringsaddress.

Alla är välkomna – studenter antas i anmälningsordning. Borgå konstskolas och Bildmusiklekis anmälningstid för nya elever är på våren. Bekräftelse om elevplatserna skickas efter att anmälningstiden gått ut. Ni kan också fråga efter lediga platser under läsårets gång.

Anmälan till grupper i Sibbo

Konstskolan har undervisningsgrupper i Sipoonlahden koulu i Söderkulla och i Artborg i Nickby.

Anmäl dig per e-post konstskolan@porvoo.fi (elevens namn och ålder, föräldrarnas kontaktuppgifter och en tidsenlig faktureringsaddress). Kom ihåg att nämna om du vill delta i grupper i Nickby och Söderkulla. Anmälningstiden är de samma som för grupperna i Borgå.

Fortsättningsanmälan för nuvarande elever

Konstskolans elever behåller sin studieplats genom att lämna in en fortsättningsanmälan till sin lärare eller till kansliet i april. Konstskolans elever kan fortsätta sina studier fram till att hon eller han fyller 19 år. 

Fortsättningsanmälningar per e-post till gruppens lärare förnamn.efternamn@porvoo.fi eller taidekoulu@porvoo.fi.

Om du vill avbryta dina studier

Om eleven avbryter sina studier i mitten av läsåret, bör det meddelas skriftligen t.ex. per e-post till Konstskolans kansli. I så fall kan en ny elev antas till den lediga platsen.

Avgifter för bildkonst
Lapset taidekoulutunnilla
För elever och hemmet
Läsår och semester
Taidekoulun oppilaat katsovat kameraan
Utställningar och samarbetsprojekt