Hoppa till innehåll

Borgå konstskolas och Bildmusiklekis ansökningstid för nya elever är på våren. Anmäl dig per e-post konstskolan@porvoo.fi (elevens namn och ålder, föräldrarnas kontaktuppgifter och en tidsenlig faktureringsaddress).

Bekräftelse om elevplatserna skickas efter att anmälningstiden gått ut.
Om det finns flera sökanden än platser, lottar skolan ut elevplatserna. Ni kan också fråga efter lediga platser under läsårets gång, vilka i första hand lottas ut bland personer som står i kö.

Anmälan till grupper i Sibbo

Konstskolan har undervisningsgrupper i Sipoonlahden koulu i Söderkulla och i Artborg i Nickby. Kom ihåg att nämna på blanketten om du vill delta i grupper i Nickby och Söderkulla. Anmälningstiden är de samma som för grupperna i Borgå.

Anmäl dig per e-post konstskolan@porvoo.fi (elevens namn och ålder, föräldrarnas kontaktuppgifter och en tidsenlig faktureringsaddress).

Fortsättningsanmälan för nuvarande elever

Konstskolans elever behåller sin studieplats genom att lämna in en fortsättningsanmälan till sin lärare eller till kansliet i april. Konstskolans elever kan fortsätta sina studier fram till att hon eller han fyller 19 år. 

Fortsättningsanmälningar per e-post till gruppens lärare eller lämna den ifyllda anmälningsblanketten i kansliet eller skicka den per post (Linnankoskigatan 33-35, öppet 10-16)

Om du vill avbryta dina studier

Fortsättningsanmälningar per e-post till gruppens lärare (förnamn.efternamn@porvoo.fi) eller taidekoulu@porvoo.fi.