Hoppa till innehåll

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Borgå är i genomsnitt ganska god. De faktorer som mest försämrar luftkvaliteten är trafik, industri, vedförbränning och fjärrtransport. Om våren försämras luftkvaliteten av damm från sandningssand. Föroreningshalten i luften är som störst under rusningstiden på vardagar.

Luftkvaliteten i Nyland följs upp med kontinuerliga mätningar, passiva insamlare och bioindikatorundersökningar. En mätstation för kontinuerlig mätning av luftkvaliteten var placerad på Krämaretorget i Borgå år 2020.

I Sköldviks industriområde finns mätstationer som drivs av Neste Abp. Information om exceptionella situationer i industriverksamheten i Sköldvik ges via portalen Kilpilahti.fi. Utsläppen från de stora industrianläggningarna och energiproducerande anläggningarna övervakas av NTM-centralen.