Hoppa till innehåll

Obs! Byggnadstillsynens kund- och arkivbetjäningen är stängdt under tiden 1.7.-4.8.2024. Kund- och arkivbetjäningen betjänar igen 5.8.2024.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen fattar beslut i ärenden som gäller lov och tillstånd samt ger allmän handledning och rådgivning.

Till byggnadstillsynens uppgifter hör att för sin del säkerställa att en trygg, hälsosam och trivsam livsmiljö byggs. Byggnadstillsynsmyndigheten övervakar att byggandet sker i enlighet med lagen samt övervakar den bebyggda miljöns tillstånd.

I den kommunala byggnadstillsynens uppgifter ingår även att sköta den allmänna handledningen och rådgivningen som behövs för byggandet i kommunen.

Byggnadstillsynen betjänar i första hand via Lupapiste.fi-tjänsten.