Hoppa till innehåll

Byggande i Gamla Borgå

Gamla stan i Borgå, dess ålandskap och borgbacken är en del av det finska nationallandskapet. Borgå är en av de sex städer som grundades under medeltiden. De välbevarade medeltida gatorna, kvartersstrukturen, de tätt byggda gårdsmiljöerna och det i huvudsak från 1700 bevarade byggnadsbeståndet förutsätter att man värnar gamla stans värden med särskild omsorg.

Om du planerar byggande eller renoveringar i gamla stan ska du redan i ett tidigt skede kontakta byggnadstillsynen. Byggnadsstillsynen styr och ger råd i planeringen och kallar vid behov samman arbetsgruppen för bygglovsärenden i Gamla Borgå (VaPoRaT).

Byggnadstillsynsmyndigheten bereder lovärendet utifrån arbetsgruppens behandling. Arbetsgruppen består av representanter för stadsplaneringen, byggnadstillsynen, museimyndigheten och experter.

Nyttig information om gamla stan i Borgå

Tilläggsinformation fås från byggnadstillsynen.