Hoppa till innehåll

Buller är oönskat ljud som upplevs som obehagligt eller störande eller som är skadligt för hörseln. I Borgå är trafiken den viktigaste källan till omgivningsbuller. Andra viktiga bullerkällor är industriområden, skjutbanor och motorsportsbanor samt verksamheter som orsakar tillfälligt buller, såsom byggande och publikevenemang.

Anmälninagar om tillfälliga händelser som orsakar speciellt störande buller eller skakningar behandlas av miljövårdsmyndigheten. I Borgå stads miljöskyddsföreskrifter anges hurdana arbeten och händelser som ska anmälas.