Hoppa till innehåll

Strategi, program och rapporter

Stadsstrategin styr stadens verksamhet

Stadsstrategin som godkänts av stadsfullmäktige och program som godkänts av förtroendeorganen vägleder stadens utveckling och verksamhet. 

Program

Digiprogram 2020-2023

Digiprogrammet lyfter fram åtgärder som möjliggörs av ny teknologi och skapar välmående för invånarna.

Språkprogram

I språkprogrammet dras riktlinjer upp för utveckling av språklig likställdhet i fråga om stadens tjänster.