Hoppa till innehåll

Stadsstrategin styr stadens verksamhet

Stadsstrategin som godkänts av stadsfullmäktige och program som godkänts av förtroendeorganen vägleder stadens utveckling och verksamhet. Programmen publiceras som pdf-filer.

Nuvarande stadsstrategi

Upföljning av stadsstrategi

Program

Allmänna program

Digiprogram 2024-2026

Digiprogrammet lyfter fram åtgärder som möjliggörs av ny teknologi och skapar välmående för invånarna.

Språkprogram

I språkprogrammet dras riktlinjer upp för utveckling av språklig likställdhet i fråga om stadens tjänster.

Utfärdandet av stadsstrategin