Hoppa till innehåll

Klimatprogram och vägkarta för cirkulär ekonomi

Vårt mål är att vara föregångare i klimatarbete år 2030. Vi främjar även cirkulär ekonomi som är starkt relaterad till klimatarbetet.

Du kan också vara intresserad av

Klimat- och miljöprogram

Under år 2023 har stadens alla sektorer och de koncernens bolag och affärsverk som är mest väsentliga för uppnående av klimatmålen deltagit i beredningen av det nya klimat- och miljöprogrammet. Även invånare och de förtroendevalda har deltagit i beredningsarbetet.

Material relaterat till beredningen:

Klimatprogram

Rollen som föregångare i klimatarbetet innebär att vara en kolneutral stad, att stöda invånarnas hållbara levnadsvanor och att främja den cirkulära ekonomin. Klimatprogrammet innehåller ett stort urval åtgärder, med vilka avsikten är att uppnå de ställda målen.

Vägkarta för cirkulär ekonomi

Borgå stad har utarbetat en vägkarta för cirkulär ekonomi som en del av projektet Circwaste – Mot en cirkulär ekonomi som Finlands miljöcentral samordnar. Vägkartorna styr arbetet som främjar resursvishet i städerna under de kommande åren och i dem fastställs de viktigaste målen för kommunens cirkulära ekonomi samt konkreta åtgärder för uppnående av målen. Utgångspunkten i arbetet med vägkartor är att identifiera respektive kommuns styrkor, särdrag och utmaningar.