Gå till innehåll

Grundläggande konstundervisning


I grundläggande konstundervisning får eleven färdigheter i att uttrycka sig med hjälp av konst.

I Borgå kan man studera och utöva olika och mångsidiga konstgrenar. Vid konstläroanstalterna ges grundundervisning i arkitektur, audiovisuell konst, bildkonst, handarbete, musik, ordkonst, dans- och teaterkonst.

Undervisningen riktar sig huvudsakligen till barn och unga. Undervisning ordnas även för vuxna. Studieperiodernas omfattning varierar från kortkurser till studier över ett helt läsår.

Den grundläggande konstundervisningen grundar sig på landsomfattande, av Utbildningsstyrelsen fastställd läroplan för den grundläggande konstundervisningen. Utbildningsstyrelsen har fastställt läroplansgrunderna för fördjupad och allmän lärokurs.

Hur kan du delta?

Läroanstalterna bestämmar själv om deras elevupptagning. De kan ordna inträdesprov, men undervisningen kan också vara öppet för alla. Ta kontakt i läroanstalten och fråga mera.

Läroanstalter

Undervisningen ges av Borgå stad och flera privata läroanstalter.

Privata läroanstalter