Hoppa till innehåll

Grundläggande konstundervisning

Inom grundläggande konstundervisning får eleven färdigheter i att uttrycka sig med hjälp av konst.

I Borgå kan man studera och utöva olika och mångsidiga konstgrenar. Vid konstläroanstalterna ges grundundervisning i arkitektur, audiovisuell konst, bildkonst, handarbete, musik, ordkonst, dans- och teaterkonst.

Undervisningen riktar sig huvudsakligen till barn och unga men ordnas även för vuxna. Studieperiodernas omfattning varierar från kortkurser till studier över ett helt läsår.

Undervisningen ges av Borgå stad och flera privata läroanstalter.

Privata läroanstalter

Hur kan du delta?

Läroanstalterna bestämmar själv om deras elevupptagning. De kan ordna inträdesprov, men undervisningen kan också vara öppen för alla. Ta kontakt med läroanstalten och fråga mera.

Den grundläggande konstundervisningen grundar sig på landsomfattande, av Utbildningsstyrelsen fastställda läroplanen för den grundläggande konstundervisningen. Utbildningsstyrelsen har fastställt läroplansgrunderna för fördjupad och allmän lärokurs.