Hoppa till innehåll

Föredragningslistor

Föredragningslistorna för stadens förtroendeorgan publiceras på webben före förtroendeorganens möten.

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen sammanträder i allmänhet varje måndag. Mötets föredragningslista publiceras på webben föregående onsdag eller torsdag.

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige sammanträder i regel sista onsdagen varje månad. Föredragningslistan publiceras på webben föregående onsdag.

Protokoll

Förtroendeorganens protokoll publiceras på webben efter att de har blivit justerade och översatta. Detta kan ta några veckor. Det kan hända att några bilagor som innehåller personuppgifter avlägsnas ur protokollen efter att tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden har löpt ut. Detta är nödvändigt enligt kommunallagen.

Ett kort inofficiellt beslutssammandrag av förtroendeorganens möten publiceras genast efter mötet. Beslutssammandraget publiceras som nyhet på webben.

Gamla protokoll

Praxis i publiceringen av protokollen från Borgå stads förtroendeorgan ändrades i juni 2017 på grund av en ändring av kommunallagen. Enligt den nya kommunallagen får kommunerna endast publicera personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information i protokollen på webben. De ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löpt ut.

I de gamla protokollen fanns det personuppgifter som inte kunde avlägsnas en åt gången. Staden var därför tvungen att avlägsna alla gamla protokoll från webben.

Protokollen är offentliga och gamla protokoll får man från servicekontoret Kompassen.

Dokument som arkiverats får man från stadens centralarkiv.

Tjänsteinnehavarbeslut

Tjänsteinnehavarbeslut publiceras på webben, om kommuninvånaren har rätt att ansöka om ändring i beslutet.

Besluten finns för påseende på webben under den utsatta tiden, som oftast är 22 dagar.