Hoppa till innehåll

Gamla bygglovshandlingar och ritningar förvaras i stadens byggnadstillsynsarkiv.
De äldsta ritningarna är från slutet av 1700-talet. De kan studeras på mikrofilm. Det finns ändå inte ritningar över alla kvarter och gamla hus.
Specialplaner, såsom konstruktions- och VVS-ritningar, är inte tillgängliga i fråga om alla byggnader. De äldsta konstruktionsritningarna är från år 1964 och de äldsta VVS-ritningarna från 1974.

De äldsta bygglovshandlingarna och ritningarna från den gamla landskommunens område är från år 1949.

För närmäre upplysningar, kontakta byggnadstillsyn@borga.fi

Notera leveranstiden på två veckor när du beställer dokument och ritningar.