Hoppa till innehåll

Gamla bygglovshandlingar och ritningar förvaras i stadens byggnadstillsynsarkiv.
De äldsta ritningarna är från slutet av 1700-talet. De kan studeras på mikrofilm. Det finns ändå inte ritningar över alla kvarter och gamla hus.
Specialplaner, såsom konstruktions- och VVS-ritningar, är inte tillgängliga i fråga om alla byggnader. De äldsta konstruktionsritningarna är från år 1964 och de äldsta VVS-ritningarna från 1974.

De äldsta bygglovshandlingarna och ritningarna från den gamla landskommunens område är från år 1949.

För närmare upplysningar, kontakta byråsekreterare

Christa Ekholm

Toimistosihteeri

Notera leveranstiden på två veckor när du beställer dokument och ritningar.