Hoppa till innehåll

Gamla bygglovshandlingar och ritningar förvaras i stadens byggnadstillsynsarkiv.

De äldsta ritningarna är från slutet av 1840-talet. Det finns ändå inte ritningar över alla kvarter och gamla hus.

Specialplaner, såsom konstruktions- och VVS-ritningar, är inte tillgängliga i fråga om alla byggnader. De äldsta konstruktionsritningarna är från år 1964 och de äldsta VVS-ritningarna från 1974.

De äldsta bygglovshandlingarna och ritningarna från den gamla landskommunens område är från år 1949.

För närmare upplysningar, kontakta:

Arkivtjänsterna är avgiftsbelagda. Avgifterna är enligt taxan för servicefunktioner inom byggnadstillsynen. Notera leveranstiden på tre veckor när du beställer dokument och ritningar.