Hoppa till innehåll

Kulturstig

Kulturstigen är Borgå stads kulturläroplan som kompletterar skolornas och småbarnspedagogikens läroplaner.

Erfarenheter av och kännedom om kultur, konst och kulturarv är en viktig del av barnets uppväxt, utveckling och identitetsbildning. Borgå Kulturstig som är riktad till skolor, gör olika former av konst och kultur till en del av upplevelsevärlden för alla barn och unga i Borgå och främjar på det sättet jämlikhet.
Kulturstigen stöder lärarens arbete och främjar en målinriktad kultur-, konst- och kulturarvsfostran för barn och unga. I materialbanken finns dessutom tilläggsmaterial som kan användas före eller efter besöket.

I Kulturstigens utbud beaktas det årliga läsårstemat för sektorn för växande och lärande, som läsåret 2022–2023 är Multilitteracitet och välbefinnande. För varje årskurs har planerats ett besök, som innehåller transport vid behov. Från och med 1.1.2024 har transportbudgeten överförts till sektorn för växande och lärande och är del av budgeten för skolor och daghem.

Borgå kulturstigs material och anvisningar

Anvisningar för läraren

  • Välj årskurs och anmäl er till serviceproducenten.
  • Från januari 2024 ingår finansieringen av transporterna i skolornas budget.
  • I sammansatta klasser ska läraren välja vilkendera årskursens utbud man fokuserar på. Detta val ska gälla så länge (tillräckligt många år) att eleverna har fått möjlighet att delta i alla tjänster som erbjuds.

Förutom Kulturstigen erbjuder kulturtjänsterna och Borgå museum sina tjänster också till andra årskurser. Skolklasserna har fritt inträde till evenemangen. Rätten till transport gäller inte dessa tjänster. Detta utbud finns på webbsidorna.

Kulturstigens transporter

Från och med 1.1.2024 har transportbudgeten överförts till sektorn för växande och lärande och är en del av budgeten för skolor och daghem.

Materialbank

Här hittar du i framtiden Kulturstigens material som stöder undervisningen. Uppgifterna uppdateras under 2024.

Mera information om Kulturstigen

Här hittar du i framtiden mera information om Kulturstigen. Uppgifterna uppdateras under 2024.

Mer information

Veronica Svenskberg

Kulturservicekoordinator