Siirry sisältöön

Kulttuuripolku

Kulttuuripolku on Porvoon kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma, jolla tuetaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaa.

Kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperinnön kokemukset ja tuntemus ovat tärkeä osa lapsen kasvua, kehitystä ja identiteetin rakentumista. Kouluille suunnattu Kulttuuripolku tuo taiteen ja kulttuurin eri muodot osaksi kaikkien porvoolaisten lasten ja nuorten kokemusmaailmaa ja näin edistää yhdenvertaisuutta.

Kulttuuripolku tukee opettajan työtä sekä toteuttaa ja edistää lasten ja nuorten suunnitelmallista kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta. Materiaalipankista löytyy jatkossa lisäksi oheismateriaalia, jota voi käyttää ennen tai jälkeen vierailun.

Kulttuuripolun tarjonnassa huomioidaan Kasvun ja oppimisen toimialan vuosittainen lukuvuositeema, joita lukuvuonna 2023-2024 ovat Monilukutaito ja hyvinvointi. Jokaiselle vuosiluokalle on suunnattu yksi vierailukäynti, josta kulttuuripolku rakentuu. Kuljetusmäärärahat on 1.1.2024 alkaen siirretty kasvun ja oppimisen toimialalle, ja ne ovat osa koulujen ja päiväkotien budjettia.

Porvoon kulttuuripolun materiaalit ja ohjeet

Ohje opettajalle

  • Valitse luokkataso ja ilmoittaudu mukaan palveluntarjoajalle
  • Tammikuusta 2024 alkaen kuljetusten rahoitus siirtyy Kasvun ja oppisen toimialan talousarvioon ja koulujen ja päiväkotien budjetteihin.
  • Yhdysluokkien osalta opettajan tulee valita kumman/minkä vuosiluokan tarjonnan mukaan koululuokka etenee. Valintaa on noudatettava niin pitkään (riittävän monen vuoden ajan), että oppilaat ovat saaneet mahdollisuuden osallistua kaikkiin tarjolla oleviin palveluihin.

Kulttuuripolun lisäksi kulttuuripalvelut ja Porvoon museo tarjoavat palveluitaan muillekin vuosiluokille. Tapahtumiin on koululuokille vapaa pääsy. Näitä palveluita ei koske kuljetusoikeus. Tämän tarjonnan löydät verkkosivuilta.

Kulttuuripolkukuljetukset

Vuoden 2024 alusta kuljetusmäärärahat siirtyivät Kasvun ja oppimisen toimialalle, ja ovat osa koulujen ja päiväkotien talousarviota.

Materiaalipankki

Täältä löydät tulevaisuudessa Kulttuuripolun opetusta tukevaa materiaalia. Tiedot päivittyvät 2024 aikana.

Linkkejä

Taikusydämen tietokorttisarja kokoaa tiiviiseen ja helposti saavutettavaan muotoon tietoa kulttuurihyvinvointiin liittyvästä tutkimuksesta ja käytänteistä.

Kulttuurin vuosikello on kulttuuriperinnön ja kulttuurisesti kestävän kehityksen vapaasti käytössä oleva materiaalipankki kouluille, päiväkodeille ja kaikille muille kasvatus- ja opetusalojen toimijoille.

Lisätietoja Kulttuuripolusta

Porvoon kulttuuripolku hyväksyttiin Elinvoiman sekä Kasvun ja oppimisen lautakunnissa keväällä 2024. Dokumentti ohjaa kulttuuripolun toteutusta ja kehittämistä.

Lisätietoja

Veronica Svenskberg

Kulttuuripalvelukoordinaattori