Hoppa till innehåll

Åk 2: Lär känna orkestern

Symfoniorkestern blir bekant för årskurs 2 i Borgås skolor. En konsert och fadderbesök är en del av Kulturstigen.

Välkommen på konsert!

Musikinstitutet bjuder alla andra klassister i Borgå till en tvåspråkig Kulturstigs-konsert i Konstfabrikens Avantisal onsdagen den 27.3.2024 kl. 12.00. Konserten varar ca 45 minuter. Musikinstitutets fadderlärare besöker klasserna i årskurs två före konserten vid en tidpunkt som vi kommer överens om senare. Konserten och besöket är kostnadsfria för skolorna.

Före konserten

I februari och mars kan klasslärarna bjuda in musikskolans fadderlärare att besöka deras klasser. Faddrarna berättar om orkestern och konserten. Besöket kan kombineras med en instrumentdemonstration och experiment. Faddrarna är finsk- eller svenskspråkiga.

Ett inbjudningsbrev från musikinstitutet och anvisningar om hur man anmäler sig till konserten skickas till alla lärare i årskurs 2 under januari och februari.

Mer information och anmälning

Maire Aakko

Biträdande rektor, Borgå och Askola

Karipekka Eskelinen

Lärare vid musikinstitutet