Hoppa till innehåll

Förvaltningsstadgan

I förvaltningsstadgan fastställs stadens besluts- och mötesförfarande samt grunderna för stadens förvaltning. Stadens verksamhet regleras dessutom av övriga instruktioner.

Stadsfullmäktige godkände Borgå stads förvaltningsstadga under sitt möte 14.12.2022.