Siirry sisältöön

Kulttuuriavustukset

Porvoon kaupunki tukee ja mahdollistaa paikallista kulttuurielämää eri tukimuodoin. Tältä sivulta löydät tietoa kulttuuriavustuksista. Vastaamme myös usein kysyttyihin kysymyksiin ja olemme koonneet vinkkejä avustushakemusten kirjoittamiseen.

Kaupungin avustusohje ja avustuskriteerit

Tutustu ensin kaupungin avustusohjeeseen, joka koskee kaikkia kaupungin avustuksia. Lisäksi kulttuuritoiminnan projektiavustuksia ja taiteilija-apurahaa koskevat elinvoiman toimialan yhtenäiset avustuskriteerit.

Maaliskuussa haettavia avustuksia ovat projektiavustukset, taiteilija-apuraha ja Hopea-Untracht-rahaston apuraha. Tarkista muiden avustusten hakuajat esittelytekstistä.

Jätä hakemus sähköisesti

Valtaosa avustuksista on haettavissa vuosittain maaliskuussa sähköisesti ePorvoo-palvelun kautta. Sekä hakemus että liitteet tulee toimittaa määräaikaan mennessä sähköisen järjestelmän kautta. Postitse lähetettyjä hakemuksia ja liitteitä ei huomioida.

Tukea hakemuksen tekoon

Porvoossa on käytössä sähköinen avustusten haku ePorvoo-sivustolla. Hakemuksen tekoon saa tukea kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassista arkisin klo 9–15, puh. 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi.

Yhdistysten Suomi.fi-valtuuksien hakemisesta löydät ohjevideoita Kaupungin avustukset -sivulta.

Kulttuuriavustukset

Projektiavustus kulttuuritoiminnan toteuttamiseen

Projektiavustusta myönnetään porvoolaisille yhdistyksille ja ryhmille sekä harkinnan mukaan yksityishenkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Porvoon kaupungissa. Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää valtakunnallisille järjestöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa kaupungissa.

Avustus myönnetään tiettyyn kohteeseen, esim. kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen sekä muihin kulttuuritoiminnaksi katsottaviin hankkeisiin, kuten konsertit, teatteriesitykset, koulutus, kurssit, projektit ja tuotannot, näyttelytoiminta, julkaisutoiminta sekä kotiseututyö.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti sellaisten tapahtumien ja muiden hankkeiden toteuttamiseen, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu jäsenyyden, kutsun tai muun näihin verrattavissa olevan seikan perusteella. Erityisen perustellusta syystä avustusta voidaan myöntää porvoolaisen tapahtuman tai muun hankkeen toteuttamiseen kaupungin alueen ulkopuolella.

Projektiavustuksen myöntämisen perusteina käytetään elinvoiman toimialan yhtenäisiä kriteerejä.

Haku vuosittain maaliskuussa.

Taiteilija-apuraha

Apurahan tarkoitus on työtilaisuuksien luominen ja ammattitaidon edelleen kehittäminen. Apuraha jaetaan kaupungissa vakinaisesti asuvalle taiteilijalle tai ammattitaidon saavuttaneelle taiteellista työtä tekevälle henkilölle.

Haku vuosittain maaliskuussa.

Taiteilija-apurahan saaneet vuodesta 2011

2024 Haidi Sadonkorpi
2023 Mari Anttonen
2022 Saara Piispa
2021 Filippa Hella 
2020 Emilie Adolfsson 
2019 Johanna Kunelius 
2018 Tessa Virta 
2017 Emilia Takayama 
2016 Chisu 
2015 Kaisa Leka 
2014 Petteri Saario 
2013 Jarmo Vellonen, Anna Wiksten 
2012 Virva Talonen 
2011 Marika Kaarna 

Hopea-Untracht-rahaston apuraha

Rahaston tarkoituksena on antaa taloudellista avustusta pääasiassa ansioituneille Porvoon kaupungissa asuville kuvataiteilijoille, käsityöläisille ja muusikoille. Kaupungissa toimiville taideyhdistyksille, orkestereille, kuoroille ja museoille voidaan myös antaa tukea. Vuosittain on osa rahaston tuotosta jaettava yhtenä tai kahtena apurahana yllä oleviin tarkoituksiin. Apurahojen ei tarvitse olla samansuuruisia.
Apurahan jakamisesta tehdään päätös vuosittain ottaen huomioon,

 • että jaettava määrä on annettava yhtenä tai kahtena osana yllä mainittuun tarkoitukseen,
 • että apuraha voidaan antaa useampia kertoja samalle saajalle,
 • että apurahaa ei saa käyttää kaupungille kuuluvien museoiden tai muitten laitosten normaalimenojen kattamiseen, vaan johonkin erityistarpeeseen.

Apurahan suuruus vaihtelee vuosittain rahaston tuoton mukaan. Rahastosta myönnetään vuosittain 1–2 apurahaa.

Haku vuosittain maaliskuussa. Vuonna 2024 apurahaa ei jaeta, sillä rahastossa ei ole jaettavaa tuottoa.

Hopea-Untracht-rahaston apurahan saaneet vuodesta 2011

2024 Ei jaeta (rahastossa ei ole jaettavaa tuottoa)
2023 Ari-Matti Hedman
2022 Ateljé Eivor ry
2021 Emmi Valve 
2020 Laura Närhi, Magnus Strandvik 
2019  Jarmo Romppainen  
2018  Susanna Widjeskog  
2017  Milja Viita & Veli Granö   
2016  Filippa Hella, Frans Andersson  
2015  Heta Salmi, Jaana Puhakka  
2014  Jan Sivén, Tessa Virta  
2013  Sari Vuorenpää, Jarmo Vellonen, Anna Wiksten 
2012  Porvoon museoyhdistys ry    
2011  Thomas Törnroos 

Kulttuuritoiminnan yleisavustus

Yleisavustusta myönnetään ensi sijassa porvoolaisille vakiintuneille ja ammattimaisesti hoidetuille merkittäville kulttuurilaitoksille, -yhteisöille ja yhdistyksille, jotka harjoittavat säännöllistä kulttuuritoimintaa kaupungissa.

Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää valtakunnallisille järjestöille, jotka harjoittavat säännöllistä kulttuuritoimintaa kaupungissa.

Avustusta haetaan seuraavalle toimintavuodelle syyskuussa (2024).

Taidetehtaan taiteilijaresidenssi

Residenssitoiminnan tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä taide- ja kulttuurialan verkostoja sekä luoda uusia yhteyksiä ja yhteisöllisiä projekteja, joista paikalliset taide- ja kulttuuritoimijat ja asukkaat hyötyvät. Residenssiin kuuluu työskentelytila ja asunto. Oleskelujakson pituus on 1–3 kuukautta.

Hakijana voivat olla eri taiteen- ja kulttuurialojen sekä luovan toimialan edustajat. Hakemuksesta tulee käydä ilmi toivottava työskentelyjakson pituus, toimiala ja työsuunnitelma.

Residenssiajat ovat haettavissa helmikuussa.

Tuki kulttuurisalien vuokraajille

Kulttuuripalvelut voi tukea kulttuuritapahtumien järjestäjiä kattamalla osan Kulttuuritalo Grandin ja Taidetehtaan salien vuokrakuluista. Kulttuuripalvelut ei itse omista tai hallinnoi kyseisiä kulttuurisaleja. Tukea voidaan myöntää, jos tapahtuma täyttää myöntämiskriteerit.

Haku on jatkuva.

Lue lisää kulttuurisaleista:

Usein kysytyt kysymykset

Mitä liitteitä tulee jättää?

Yksityishenkilöt ja työryhmät

Vastuuhenkilöiden ansioluettelot tai muu yhteenveto vastuuhenkilöiden aiemmin toteuttamasta vastaavasta toiminnasta ja osaamisesta.

Rekisteröidyt yhdistykset

Yhdistyksen edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus. Jos näitä tietoja ei ole avustuksen hakuajan puitteissa vahvistettu yhdistyksen vuosikokouksessa tai muista syistä saatavilla, lähetä hakemus ilman liitteitä ja lisää ne hakemukseen jälkikäteen, käsittelijän ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

Voinko hakea kaupungilta useita avustuksia?

Voit, mutta samaan toimintaan voidaan ainoastaan myöntää yksi avustus per vuosi, hait sitten useampaa kulttuuriavustusta tai useampaa kaupungin avustusta.

Miten avustukset käsitellään?

Avustuspäätöksiä valmistelevat kulttuurialan ammattilaiset noudattaen kulttuurilakia ja kaupungin asettamia avustuskohtaisia linjauksia.

Käytännössä kulttuurilain seuraaminen avustuksissa tarkoittaa muun muassa että avustusmäärärahaa kohdennetaan

 • sekä ammatti- että harrastustoimintaan
 • eri kohderyhmille järjestettävään toimintaan (kieliryhmät, ikäryhmät, erityisryhmät)
 • sekä keskustaan, lähiöihin että kyliin.

Avustuspäätökset tekee elinvoiman toimialalla apulaiskaupunginjohtaja tai tämän päätöksellä palvelualueen johtaja.

Milloin päätökset tehdään?

Toukokuussa.

Milloin avustukset maksetaan?

Kesäkuussa antamallesi tilinumerolle.

Tuleeko avustuksen käytöstä jättää selvitys?

Yhdistyshakijoiden avustuksen käyttöä valvotaan ensisijaisesti seuraavan vuoden haun yhteydessä tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Työryhmä- ja yksityishenkilöhakijoiden avustuksen käyttöä valvotaan ensisijaisesti seuraavan vuoden haun yhteydessä hakemuksen tekstikentällä, johon annetaan vapaamuotoinen selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Lisäksi hakijalta voidaan pyytää erikseen selvitys saadun avustuksen käytöstä. Jos sellainen pyydetään, tulee hakijan se toimittaa.

Tapahtuman markkinointi

Muistathan toimintasi markkinoinnissa mainita, että Porvoon kaupunki on ollut mukana tukemassa tapahtumaa/toimintaa.

Voit käyttää kaupungin tunnusta/logoa tapahtuman markkinoinnissa. Tutustu myös graafiseen ohjeistukseen, jossa kerrotaan, miten logoa voi käyttää.

Voit ilmoittaa tapahtumastasi maksutta kaupungin tapahtumakalenterissa.

Jäikö projektisi ilman avustusta?

Olemme keränneet yleisiä kielteiseen avustuspäätökseen vaikuttavia syitä tälle sivulle:

Aiemmin myönnetyt kulttuuriavustukset

Projektiavustus, taiteilija-apuraha, Hopea-Untracht-rahaston apuraha. Hakijoille on tiedotettu päätöksistä sähköpostitse.

Yleisiä ohjeita ja vinkkejä avustusten hakijoille

Alta löytyvät yleiset ohjeet ja vinkit on tarkoitettu sinulle, joka haet avustusta eri rahoittajilta.

Näin kirjoitat hyvän hakemuksen

Avustushakemuksessa tehtäväsi on esitellä projektisi tai toimintasi mahdollisimman hyvin mahdolliselle rahoittajalle. Tässä yhteydessä sana projekti viittaa sekä vuosittaiseen toimintaan, projektiin että taiteilija-apurahan tapauksessa työsuunnitelmaan.

Projektisuunnitelman kirjoittaminen auttaa sinua hahmottamaan projektisi eri osa-alueita ja kehittämään toimintaa. Perusteellisesti tehty projektisuunnitelma edesauttaa projektin onnistunutta toteuttamista ja toimii tärkeänä pohjana hyvin tehdylle avustushakemukselle.

Projektisuunnitelma

Hyvin kirjoitettu projektisuunnitelma vastaa seuraaviin kysymyksiin

 • Kuka järjestää? Hakijan tausta lyhyesti.
 • Mitä järjestetään ja miksi?
 • Missä ja milloin?
 • Kenelle järjestetään? (kohderyhmä)
 • Miten kohderyhmä tavoitetaan? (tiedotus ja markkinointi)
 • Onko teillä yhteistyökumppaneita?
 • Mitkä ovat toiminnan tavoitteet?
 • Mitä kehityssuunnitelmia hakijalla on tulevalle vuodelle? (mikäli toiminta on toistuvaa)

Talousarvio

Toimintasuunnitelman tärkein tuki on hyvin suunniteltu ja realistinen talousarvio

 • Yhteenlasketut tulo- ja menoerät tulee olla samansuuruisia
 • Älä hae kulujen 100 prosenttista kattamista yhdeltä taholta ja huomioi aina omarahoitusosuus. Avustuksen myöntäjä edellyttää yleensä, että hankkeella tai toiminnalla on muita rahoituslähteitä.

Hyvin suunniteltu talousarvio sisältää seuraavia menoeriä:

 • Tilavuokrat
 • Palkkiot
 • Markkinointi- ja tiedotuskulut
 • Kuljetus- ja matkakulut
 • Materiaalit
 • Muut menot (esim. vakuutukset, luvat yms.)

Hyvin suunniteltu talousarvio sisältää seuraavia tuloeriä:

 • Oma osuus
 • Lipputulot, osallistujamaksut, jäsenmaksut, muut myyntitulot
 • Kyseiseltä avustustaholta haettava summa
 • Muut haettavat avustukset
 • Sponsorirahoitus
 • Muut tulot

Kulttuuripalveluiden parhaat vinkit avustushakuun

Hait rahaa miltä tahansa avustustaholta, on sinulla iloa seuraavista vinkeistä.

 • Aloita hyvissä aioin.
 • Merkkaa vuosikalenteriisi, milloin voit hakea mitäkin avustuksia eri avustustahoilta. Näin voit koota itsellesi hyvän suunnitelman talousarvion toteuttamista varten.
 • Lue aina läpi hakemusohjeet ja tutustu avustustahon mahdollisiin linjauksiin kyseiselle hakuvuodelle.
 • Tarkista hakemukseen tarvittavat liitteet ja kokoa ne hyvissä ajoin. Tarkista missä muodossa liitteet tulee lähettää ja mitä kautta (järjestelmä/s-posti/posti). Tarkista myös, annetaanko talousarvio suoraan järjestelmään vai liitteenä.
 • Älä aloita hakemuksen kirjoittamista suoraan hakujärjestelmään vaan kirjaudu järjestelmään mahdollisimman aikaisin ja kopioi sieltä kysymykset esim. Word-tiedostoon ja jos mahdollista, aktivoi kyseisen ohjelman tallenna automaattisesti -funktio. Näin voit vastailla kysymyksiin rauhassa, jakaa tiedoston ystävän kanssa eikä sinun tarvitse pelätä tekstin katoamista mahdollisen teknisen vian seurauksena. Sama koskee talousarviota, jota kannattaa työstää esim. Excel-ohjelmassa.
 • Valmistaudu siihen, että avustustaho saattaa pyytää sinua vastaamaan myös kysymyksiin, kuten esim. miten projekti vaikuttaa paikalliseen kulttuurielämään?
 • Pohdi miten projekti sopii yhteen kyseisen avustuksen linjausten kanssa.
 • Onko yhdistyksiä tai projekteja, joiden kanssa voisit tehdä yhteistyötä? Yhteistyöt saattavat kasvattaa mahdollisuuksianne saada avustusta.
 • Pyydä projektin ulkopuolista henkilöä lukemaan hakemuksesi läpi ennen lähettämistä. Jos henkilö, jolla ei ole tekemistä projektin kanssa, saa materiaalisi perusteella projektistasi tarpeeksi kattavan kuvan, sen saa todennäköisesti myös avustuksen käsittelijä.
 • Oleta aina, että sinä hakijana olet hakemuksen lukijalle uusi tuttavuus. Älä siis jätä tietoa mainitsematta olettaen, että olet hakijana entuudestaan tuttu.
 • Tarkista minkä suuruisia avustuksia kyseinen avustustaho on myöntänyt edeltävänä vuonna vastaaville projekteille, saadaksesi suuntaa antavaa tietoa siitä, kuinka paljon rahaa sinulle saatetaan myöntää. Tämä auttaa sinua myös arvioimaan, minkä suuruista summaa sinun kannattaa kyseiseltä taholta hakea.
 • Tee hakemuksesi käsittelystä mahdollisimman helppoa käsittelijälle. Seuraa ohjeita ja anna kaikki tarvittavat tiedot mukaan lukien liitteet järjestelmän pyytämässä muodossa.
 • Miten erotut hakemuksellasi joukosta? Avustustahot käsittelevät sadoittain ja joissakin tapauksissa tuhansittain apurahahakemuksia vuosittain.
 • Hakijan toimintasuunnitelma omaan käyttöön voi olla minkä pituinen tahansa. Valmistaudu kuitenkin siihen, että eri avustushakujärjestelmät sallivat eripituisia suunnitelmia, ja että tekstiä saattaa tarvita lyhentää.

Luento: Mitä muuta tarvitaan kuin hyvä idea?

Katso Miira Holländerin ja Ona Sanbergin luento avustusten hakijoille!

Lisätietoa

Lomaketta koskevat kysymykset ja tekniset ongelmat

Kulttuuriavustusten sisältökysymykset

Sari Hilska

Kulttuurisuunnittelija