Siirry sisältöön

Kulttuuriavustukset

Porvoon kaupunki tukee ja mahdollistaa paikallista kulttuurielämää eri tukimuodoin. Tällä sivulla tiedotamme avustuksista ja vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin. Lisäksi olemme koonneet vinkkejä avustushakemusten kirjoittamiseen.

Maaliskuussa haettavat avustukset

Avustusta voi hakea maaliskuussa 2023.

Yhdistykset, työryhmät, yksityishenkilöt

Kulttuuritoiminnan kohdeavustus

Kulttuuritoiminnan kohdeavustus on tarkoitettu Porvoossa toimiville yhdistyksille, ryhmille ja yksityisille henkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Porvoossa. Avustusta voi hakea projektia tai muuta taide- ja kulttuuritoimintaa varten.

Avustukset ovat suuruudeltaan 300-5000€.

Haku vuosittain maaliskuussa.

Taiteilija-apuraha

Taiteilija-apuraha myönnetään vakinaisesti Porvoossa asuvalle ammattitaiteilijalle tai ammattitaidon saavuttaneelle taiteellista työtä tekevälle henkilölle, taiteelliseen työskentelyyn. Apuraha voidaan myös myöntää lahjakkaalle taiteen harrastajalle tai taidetta opiskelevalle porvoolaiselle.

Apuraha on suuruudeltaan 3000€.

Haku vuosittain maaliskuussa.

Taiteilija-apurahan saaneet vuodesta 2011

2022 Saara Piispa
2021 Filippa Hella 
2020 Emilie Adolfsson 
2019 Johanna Kunelius 
2018 Tessa Virta 
2017 Emilia Takayama 
2016 Chisu 
2015 Kaisa Leka 
2014 Petteri Saario 
2013 Jarmo Vellonen, Anna Wiksten 
2012 Virva Talonen 
2011 Marika Kaarna 

Hopea-Untracht-rahaston apuraha

Apuraha myönnetään ensisijaisesti porvoolaiselle kuvataiteilijalle, käsityöläiselle tai muusikolle.

Myös Porvoossa toimivalle taideyhdistykselle, orkesterille, kuorolle tai museolle voidaan myöntää apuraha.

Apurahan suuruus vaihtelee vuosittain rahaston tuoton mukaan. Rahastosta myönnetään vuosittain 1-2 apurahaa. Vuonna 2022 jaettava summa on 3800€.

Haku vuosittain maaliskuussa.

Hopea-Untracht-rahaston apurahan saaneet vuodesta 2011

2022 Ateljé Eivor ry
2021 Emmi Valve 
2020 Laura Närhi, Magnus Strandvik 
2019  Jarmo Romppainen  
2018  Susanna Widjeskog  
2017  Milja Viita & Veli Granö   
2016  Filippa Hella, Frans Andersson  
2015  Heta Salmi, Jaana Puhakka  
2014  Jan Sivén, Tessa Virta  
2013  Sari Vuorenpää, Jarmo Vellonen, Anna Wiksten 
2012  Porvoon museoyhdistys ry    
2011  Thomas Törnroos 

Mitä liitteitä minun tulee jättää hakemuksen yhteydessä?

Yksityishenkilöt

 • Projektisuunnitelma
 • Taloussuunnitelma
 • Ansioluettelo
 • Selvitys kaupungilta edellisenä vuonna saadun avustuksen käytöstä

Työryhmät

 • Projektisuunnitelma
 • Taloussuunnitelma
 • Työryhmän jäsenten ansioluettelot
 • Selvitys kaupungilta edellisenä vuonna saadun avustuksen käytöstä

Yhdistykset

 • Toimintasuunnitelma*
 • Taloussuunnitelma*
 • Tilinpäätös
 • Toimintakertomus
 • Toiminnantarkastuskertomus
 • Yhdistyksen säännöt
 • Selvitys kaupungilta edellisenä vuonna saadun avustuksen käytöstä

*Jos yhdistys hakee tukea perustoimintaan riittää hakemuksessa yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma. Jos yhdistys hakee tukea tietyn projektikokonaisuuden toteuttamiseen, tulee lisäksi jättää erillinen projekti- ja taloussuunnitelma.

Aiemmin myönnetyt avustukset

Kohdeavustus, taiteilija-apuraha, Hopea-Untracht-rahaston apuraha. Hakijoille tiedotettu päätöksistä sähköpostitse.

Sekä hakemus että liitteet tulee toimittaa sähköisen järjestelmän kautta. Postitse lähetettyjä hakemuksia ja liitteitä ei huomioida.

Toukokuussa haettavat avustukset

Avustusta voi hakea toukokuussa 2023.

Ammattimaisesti hoidetut kulttuurilaitokset- ja yhteisöt.

Kulttuuritoiminnan yleisavustus

Yleisavustusta myönnetään ensisijassa porvoolaisille ammattimaisesti hoidetuille ja kaupungin julkisuuskuvan kannalta merkittäville kulttuurilaitoksille, -yhteisöille ja yhdistyksille. Edellytyksenä on, että toimija harjoittaa säännöllistä kulttuuritoimintaa kaupungissa.

Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää valtakunnallisille järjestöille, jotka harjoittavat säännöllistä kulttuuritoimintaa Porvoossa.

Haku toukokuussa. Avustusta haetaan seuraavalle toimintavuodelle.

Museoavustus

Museoavustusta myönnetään ammattimaisesti hoidetulle ja valtionavustusta saavalle museolle.

Museoavustus sisältää sekä toimintamäärärahan että vuokramäärärahan.

Haku toukokuussa. Avustusta haetaan seuraavalle toimintavuodelle.

Mitä liitteitä minun tulee jättää hakemuksen yhteydessä?

 • Toimintasuunnitelma
 • Taloussuunnitelma
 • Tilinpäätös
 • Toimintakertomus
 • Toiminnantarkastuskertomus
 • Yhdistyksen säännöt
 • Selvitys kaupungilta edellisenä vuonna saadun avustuksen käytöstä

Sekä hakemus että liitteet tulee toimittaa sähköisen järjestelmän kautta. Postitse lähetettyjä hakemuksia ja liitteitä ei huomioida.

Muut avustukset

Avustus taiteen perusopetukseen

Taiteen perusopetuksen määräraha on Porvoonseudun musiikkiopiston talousarviossa.

Taiteen perusopetuksen avustusta myönnetään yksityiselle taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän järjestäjälle Porvoossa järjestettävään toimintaan.

Avustuksen saanti edellyttää, että

 • sivistyslautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelman
 • järjestäjällä on voimassa oleva yhteistyösopimus kaupungin kanssa
 • järjestäjä osallistuu alueen taiteen perusopetuksen yhteistyöhön

Seuraavan lukuvuoden toiminta-avustus haetaan toukokuussa.

Felix Willebrand von

Vastaava rehtori

Ohjeet ja vinkit

Näin kirjoitat hyvän hakemuksen

Avustushakemuksessa tehtäväsi on esitellä projektisi tai toimintasi mahdollisimman hyvin mahdolliselle rahoittajalle. Tässä yhteydessä sana projekti viittaa sekä vuosittaiseen toimintaan, projektiin että taiteilija-apurahan tapauksessa työsuunnitelmaan.

Projektisuunnitelman kirjoittaminen auttaa sinua hahmottamaan projektisi eri osa-alueita ja kehittämään toimintaa. Perusteellisesti tehty projektisuunnitelma edesauttaa projektin onnistunutta toteuttamista ja toimii tärkeänä pohjana hyvin tehdylle avustushakemukselle.

Projektisuunnitelma

Hyvin kirjoitettu projektisuunnitelma vastaa seuraaviin kysymyksiin

 • Kuka järjestää? Hakijan tausta lyhyesti.
 • Mitä järjestetään ja miksi?
 • Missä ja milloin?
 • Kenelle järjestetään? (kohderyhmä)
 • Miten kohderyhmä tavoitetaan? (tiedotus ja markkinointi)
 • Onko teillä yhteistyökumppaneita?
 • Mitkä ovat toiminnan tavoitteet?
 • Mitä kehityssuunnitelmia hakijalla on tulevalle vuodelle? (mikäli toiminta on toistuvaa)

Talousarvio

Toimintasuunnitelman tärkein tuki on hyvin suunniteltu ja realistinen talousarvio

 • Yhteenlasketut tulo- ja menoerät tulee olla samansuuruisia
 • Älä hae kulujen 100% kattamista yhdeltä taholta ja huomioi aina omarahoitusosuus. Avustuksen myöntäjä edellyttää yleensä, että hankkeella tai toiminnalla on muita rahoituslähteitä.

Hyvin suunniteltu talousarvio sisältää seuraavia menoeriä:

 • Tilavuokrat
 • Palkkiot
 • Markkinointi- ja tiedotuskulut
 • Kuljetus- ja matkakulut
 • Materiaalit
 • Muut menot (esim. vakuutukset, luvat yms.)

Hyvin suunniteltu talousarvio sisältää seuraavia tuloeriä:

 • Oma osuus
 • Lipputulot, osallistujamaksut, jäsenmaksut, muut myyntitulot
 • Kyseiseltä avustustaholta haettava summa
 • Muut haettavat avustukset
 • Sponsorirahoitus
 • Muut tulot

Kulttuuripalveluiden parhaat vinkit avustushakuun

Hait rahaa miltä tahansa avustustaholta, on sinulla iloa seuraavista vinkeistä.

 • Aloita hyvissä aioin.
 • Merkkaa vuosikalenteriisi, milloin voit hakea mitäkin avustuksia eri avustustahoilta. Näin voit koota itsellesi hyvän suunnitelman talousarvion toteuttamista varten.
 • Lue aina läpi hakemusohjeet ja tutustu avustustahon mahdollisiin linjauksiin kyseiselle hakuvuodelle.
 • Tarkista hakemukseen tarvittavat liitteet ja kokoa ne hyvissä ajoin. Tarkista missä muodossa liitteet tulee lähettää ja mitä kautta (järjestelmä/s-posti/posti). Tarkista myös, annetaanko talousarvio suoraan järjestelmään vai liitteenä.
 • Älä aloita hakemuksen kirjoittamista suoraan hakujärjestelmään vaan kirjaudu järjestelmään mahdollisimman aikaisin ja kopioi sieltä kysymykset esim. Word-tiedostoon ja jos mahdollista, aktivoi kyseisen ohjelman tallenna automaattisesti-funktio. Näin voit vastailla kysymyksiin rauhassa, jakaa tiedoston ystävän kanssa eikä sinun tarvitse pelätä tekstin katoamista mahdollisen teknisen vian seurauksena. Sama koskee talousarviota, jota kannattaa työstää esim. Excel-ohjelmassa.
 • Valmistaudu siihen, että avustustaho saattaa pyytää sinua vastaamaan myös kysymyksiin, kuten esim. miten projekti vaikuttaa paikalliseen kulttuurielämään?
 • Pohdi miten projekti sopii yhteen kyseisen avustuksen linjausten kanssa
 • Onko yhdistyksiä tai projekteja, joiden kanssa voisit tehdä yhteistyötä? Yhteistyöt saattavat kasvattaa mahdollsuuksianne saada avustusta.
 • Pyydä projektin ulkopuolista henkilöä lukemaan hakemuksesi läpi ennen lähettämistä. Jos henkilö, jolla ei ole tekemistä projektin kanssa saa materiaalisi perusteella projektistasi tarpeeksi kattavan kuvan, sen saa todennäköisesti myös avustuksen käsittelijä.
 • Oleta aina, että sinä hakijana olet hakemuksen lukijalle uusi tuttavuus. Älä siis jätä tietoa mainitsematta olettaen, että olet hakijana entuudestaan tuttu.
 • Tarkista minkä suuruisia avustuksia kyseinen avustustaho on myöntänyt edeltävänä vuonna vastaaville projekteille, saadaksesi suuntaa antavaa tietoa siitä, kuinka paljon rahaa sinulle saatetaan myöntää. Tämä auttaa sinua myös arvioimaan, minkä suuruista summaa sinun kannattaa kyseiseltä taholta hakea.
 • Tee hakemuksesi käsittelystä mahdollisimman helppoa käsittelijälle. Seuraa ohjeita ja anna kaikki tarvittavat tiedot mukaan lukien liitteet järjestelmän pyytämässä muodossa.
 • Miten erotut hakemuksellasi joukosta? Avustustahot käsittelevät sadoittain ja joissakin tapauksissa tuhansittain apurahahakemuksia vuosittain.
 • Hakijan toimintasuunnitelma omaan käyttöön voi olla minkä pituinen tahansa. Valmistaudu kuitenkin siihen, että eri avustushakujärjestelmät sallivat eripituisia suunnitelmia, ja että tekstiä saattaa tarvita lyhentää.

Luento: Mitä muuta tarvitaan kuin hyvä idea?

Usein kysytyt kysymykset

Voinko hakea kaupungilta useita avustuksia?

Voit, mutta samaan toimintaan voidaan ainoastaan myöntää yksi avustus per vuosi, hait sitten useampaa kulttuuriavustusta tai useampaa kaupungin avustusta.

Miten avustukset käsitellään?

Avustuspäätöksiä valmistelee kulttuurialan ammattilaiset noudattaen kulttuurilakia ja kaupungin asettamia avustuskohtaisia linjauksia.

Käytännössä kulttuurilain seuraaminen avustuksissa tarkoittaa muun muassa että avustusmäärärahaa kohdennetaan

 • sekä ammatti- että harrastustoimintaan
 • eri kohderyhmille järjestettävään toimintaan (kieliryhmät, ikäryhmät, erityisryhmät)
 • sekä keskustaan, lähiöihin että kyliin

Avustuspäätöksistä vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja.

Milloin päätökset tehdään?

Huhti-toukokuussa.

Milloin avustukset maksetaan?

Kesäkuussa antamallesi tilinumerolle.

Miten toimia kun olen saanut myönteisen avustuspäätöksen?

Miksi en saanut avustusta?

Ilmoitamme vuosittain iloisia uutisia kulttuuriavustusten hakijoille. Valitettavasti osa hakijoista joutuu pettymään kielteisestä päätöksestä tai siitä, että myönnetty avustus oli toivottua pienempi. Meillä ei ole resursseja kommentoida yksittäisiä avustuspäätöksiä, mutta olemme koonneet tietoa avataksemme päätöksiä.

Millaisin menoihin avustusta ei voi käyttää?

 • kotisivujen ja blogien perustamis-, uudistus- ja ylläpitokustannuksiin
 • hankintoihin (esim. soittimet, kalustot, ATK-laitteet)
 • omaisuuden tai kiinteistön korjauksiin, työhuoneen korjaus- tai muuttokustannuksiin
 • yksityishenkilöiden tutkinto,- lukukausi- tai kurssimaksuihin mukaan lukien Kansalaisopiston kurssimaksuihin
 • ulkomaanmatkoihin ja kutsuvieraiden matkoihin Porvooseen
 • virkistystoimintaan, esim. yhdistysten kulttuuriretkiin tai muuhun virkistystoimintaan
 • Grand-salin, Tehdassalin tai Avanti-salin vuokrakustannuksiin, jos sinulle on myönnetty/myönnetään hanketta varten myös kulttuurisalien sopimushintaa. Sopimushintaa haetaan erikseen.

Koronapandemia esti avustuksen käytön suunnitelmien mukaan. Voiko käytön siirtää?

Kyllä, jos kyseessä on vuonna 2021 myönnetty avustus. Jos koronapandemia esti vuonna 2021 myönnetyn avustuksen käytön kyseisenä vuonna, voidaan sopia käytön siirrosta vuodelle 2022. Olethan meihin yhteydessä.

Vuonna 2020 myönnettyjä avustuksia, joiden käyttö siirrettiin koronapandemian takia vuodelle 2021, ei voi siirtää toistamiseen vuodelle 2022. Avustus tulee palauttaa. Olethan meihin yhteydessä.

Eva-Rita Helin

Kulttuuripalvelukoordinaattori

Tuleeko avustuksen käytöstä jättää selvitys?

Kyllä. Selvitys jätetään seuraavan vuoden 31.3. mennessä. Selvityksestä tulee selvitä:

 • Toteutuiko projekti/toiminta suunnitelmien mukaan? Kyllä/ei, miksi?
 • Mihin menoihin käytit avustuksen? (€)

Yhdistyksen tilintarkastus ja toimintakertomus ei riitä selvityksenä.

Saatamme pyytää sinulta lisätietoja, mikäli jokin asia jäi selvityksessä epäselväksi.

Kaupungin tilintarkastajille ja sisäiselle valvonnalle on varattava mahdollisuus tarkastaa avustuksensaajan hallinto ja kirjanpito.

Mikäli avustusta ei ole käytetty avustusehtojen tai avustuspäätöksen mukaisesti, avustus voidaan takaisinperiä.

Sinulle ei voida myöntää uutta avustusta, ennen kun olet jättänyt selvityksen aiemmin vastaanotetusta avustuksesta.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Eva-Rita Helin

Kulttuuripalvelukoordinaattori