Siirry sisältöön

Etkö saanut kaupungilta kulttuuriavustusta?

Ilmoitamme vuosittain iloisia uutisia myönnetyistä avustuksista kaupungin kulttuuriavustusten hakijoille. Valitettavasti osa hakijoista joutuu pettymään kielteisestä päätöksestä tai siitä, että myönnetty avustus oli toivottua pienempi. Keskeinen syy kielteisiin päätöksiin on kulttuuriavustusten kysynnän kasvu vuosi vuodelta.

Miksi en saanut avustusta? Miksi sain vähemmän avustusta kuin olin toivonut?

Olemme koonneet tavallisimmat syyt.

 • Projektisuunnitelmasi tai/ja talousarviosi ei antanut ideasta ja/tai toteutussuunnitelmasta tarpeeksi kattavaa kuvaa.
 • Lähetit tärkeitä liitteitä myöhässä, joka vaikutti mahdollisuuteemme käsitellä hakemustasi aikarajojen sisällä.
 • Hait avustusta projektiin, joka on jo toteutettu.
 • Avustusta taiteelliseen työhön myönnetään ainoastaan Porvoossa asuville ammattitaiteilijoille.
 • Hait avustusta taiteelliseen työskentelyyn, jonka tavoitteena on tuottaa taidetta kaupungin tiloissa tapahtuvaa näyttelyä varten. Kaupunki tukee jo kyseisiä näyttelyitä subventoidulla vuokralla.
 • Sinulle myönnettiin avustusta taiteelliseen työskentelyyn viime vuonna. Koska hakemuksia tulee enemmän vuosi vuodelta, emme valitettavasti voi myöntää avustusta taiteelliseen työskentelyyn samalle henkilölle kahtena peräkkäisenä vuonna.
 • Avustusta myönnetään ensisijaisesti Porvoossa toimiville yhdistyksille, työryhmille ja yksityishenkilöille.
 • Edellisestä jättämästäsi avustuksen käyttöselvityksestä ilmeni ristiriitoja myönnetyn avustuksen käyttötarkoituksen kanssa, jossa tapauksessa ilmoitamme asiasta erikseen.
 • Projektia varten on myös myönnetty Grand-salin, Tehdassalin tai Avanti-salin vuokra kulttuuritoimijoille suunnattuun sopimushintaan
 • Yhdistyksesi toimii yhteistyössä kaupungin muiden yksikköjen kanssa (esim. Kansalaisopisto = KoMbi), jonka myötä kaupunki jo tukee toimintaa taloudellisesti muulla tavoin.
 • Projektillasi ei ole tarpeeksi vahvaa yhteyttä taide- ja kulttuurialaan.
 • Toimintasi on suoraan sidoksissa liiketoimintaan, varainkeruuseen tai hyväntekeväisyyteen.

Kulttuuriavustuksilla ei tueta

 • kotisivujen ja blogien perustamis-, uudistus- ja ylläpitokustannuksia
 • hankintoja (esim. soittimet, kalusto, ATK-laitteet)
 • omaisuuden tai kiinteistön korjauksia, työhuoneen korjaus- tai muuttokustannuksia
 • yksityishenkilöiden tutkinto-, lukukausi- tai kurssimaksuja mukaan lukien Kansalaisopiston kurssimaksuja
 • ulkomaanmatkoja ja kutsuvieraiden matkoja Porvooseen
 • yhdistysten ja ryhmien virkistysmatkoja ja -toimintaa esim. eläkeläisyhdistysten kulttuuriretkiä.

Kulttuuripalvelut ei ole resursseja kommentoida yksittäisten hakemusten päätösperusteluja.

Hakemukseni siirettiin toisen yksikön avustushakuun. Mistä löydän päätöksen?

Miksi sain vähemmän avustusta kuin viime vuonna?

Hakemusten määrä, projektien koot ja taloudelliset menot vaihtelevat vuosittain. Saamasi avustus saattaa näin vaihdella vuodesta toiseen.

Miksi vastaava yhdistys sai enemmän avustusta kuin me?

Heidän budjettinsa (taloudelliset menot) oli todennäköisesti suurempi kuin teidän.

Kuka käsitteli hakemukseni?

Avustuspäätöksiä valmistelee kulttuurialan ammattilaiset noudattaen kulttuurilakia ja kaupungin asettamia avustuskohtaisia linjauksia.

Käytännössä kulttuurilain seuraaminen avustuksissa tarkoittaa muun muassa että avustusmäärärahaa kohdennetaan

 • sekä ammatti- että harrastustoimintaan
 • eri kohderyhmille järjestettävään toimintaan (kieliryhmät, ikäryhmät, erityisryhmät)
 • sekä keskustaan, lähiöihin että kyliin

Avustuspäätöksistä vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja.