Siirry sisältöön

Etkö saanut kaupungilta kulttuuriavustusta?

Ilmoitamme vuosittain iloisia uutisia myönnetyistä avustuksista kaupungin kulttuuriavustusten hakijoille. Valitettavasti osa hakijoista joutuu pettymään kielteisestä päätöksestä tai siitä, että myönnetty avustus oli toivottua pienempi. Keskeinen syy kielteisiin päätöksiin on kulttuuriavustusten kysynnän kasvu vuosi vuodelta.

Miksi en saanut avustusta?

Kulttuuriavustusten myöntämisessä noudatetaan kaupungin avustusohjetta ja elinvoiman toimialan yhtenäisiä avustuskriteereitä. Kulttuuripalveluilla ei ole resursseja kommentoida yksittäisten hakemusten päätösperusteluja.

Yleisiä kielteiseen avustuspäätökseen vaikuttavia syitä ovat:

 • Projektisuunnitelma ei täytä elinvoiman toimialan yhtenäisiä avustuskriteereitä.
 • Projektisuunnitelmasi tai/ja talousarviosi ei antanut ideasta ja/tai toteutussuunnitelmasta tarpeeksi kattavaa kuvaa.
 • Lähetit tärkeitä liitteitä myöhässä, joka vaikutti mahdollisuuteemme käsitellä hakemustasi aikarajojen sisällä.
 • Hait avustusta projektiin, joka on jo toteutettu.
 • Projektia varten on myös myönnetty tukea Grand-salin, Tehdassalin tai Avanti-salin vuokraan.
 • Yhdistyksesi toimii yhteistyössä kaupungin muiden yksikköjen kanssa (esim. Kansalaisopisto), jonka myötä kaupunki jo tukee toimintaa taloudellisesti muulla tavoin.
 • Projektillasi ei ole tarpeeksi vahvaa yhteyttä taide- ja kulttuurialaan.
 • Toimintasi on suoraan sidoksissa liiketoimintaan, varainkeruuseen tai hyväntekeväisyyteen.

Miksi sain vähemmän avustusta kuin viime vuonna?

Hakemusten määrä, projektien koot ja taloudelliset menot vaihtelevat vuosittain.

Kuka käsitteli hakemukseni?

Avustuspäätöksiä valmistelevat kulttuurialan ammattilaiset noudattaen kulttuurilakia ja kaupungin asettamia avustuskohtaisia kriteereitä.

Käytännössä kulttuurilain seuraaminen avustuksissa tarkoittaa muun muassa, että avustusmäärärahaa kohdennetaan

 • sekä ammatti- että harrastustoimintaan
 • eri kohderyhmille järjestettävään toimintaan (kieliryhmät, ikäryhmät, erityisryhmät)
 • sekä keskustaan, lähiöihin että kyliin

Avustuspäätöksistä vastaa elinvoiman toimialalla apulaiskaupunginjohtaja tai tämän päätöksellä palvelualueen johtaja.