Siirry sisältöön

Uusi keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava 2050

Minkälainen on unelmien Porvoo vuonna 2050?

Keskeisten alueiden osayleiskaavan uusiminen

Minkälainen on unelmien Porvoo vuonna 2050? Miten asukkaiden arki ja alueen kilpailukyky muuttuvat, ja miten kaupunkia pitäisi kehittää? Porvoon kaupunkistrategiassa, Unelmien Porvoo 2030, on määritelty kaupungin visio, arvot ja kehittämistavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Samanaikaisesti strategiatyön kanssa käynnistettiin keskeisten alueiden osayleiskaavatyön uudistaminen. Osayleiskaavassa ratkaistaan, miten Porvoon kaupunkitaajamaa aiotaan kehittää seuraavan 30 vuoden aikana. Unelmien Porvoo 2030 kaupunkistrategia ohjaa vahvasti osayleiskaavan uudistamista ja näkemystä tulevasta kaupungista pitkällä tähtäyksellä.

Strategiatyö oli samalla alku yleiskaavan uusimiselle. Kaupunkistrategia rakentui luottamushenkilöiden ja asukkaiden, elinkeinoelämän, yhdistysten ja muiden osallisten vuorovaikutuksessa. Strategiatyön aineistot, työpajat, seminaarit, kyselyt ja koko prosessi ovat myös osa yleiskaavatyötä.

Yleiskaava vie eteenpäin ja toteuttaa strategiassa määriteltyjä tavoitteita ja päämääriä. Yleiskaavatyössä linjataan, kuinka kaupungin keskeisiä alueita kehitetään tulevaisuudessa. Yleiskaavassa pääasioita ovat: kaupungin kasvu ja sen ohjaaminen, kaupungin kilpailukyky ja elinvoima, keskusta, asuminen, liikkuminen ja arjen laatu, kestävä kehitys ja resurssiviisaus, Porvoon omaleimaisuus ja ainutlaatuisuus.

Keskeisten alueiden osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa vuonna 2004. Osayleiskaavassa aikatähtäin oli vuodessa 2020, ja kaavan uudistaminen on ajankohtaista.

Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi, jolle maankäyttö- ja rakennuslaki antaa yleiset puitteet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä kaavaprosessin eri vaiheissa sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Ajankohtaista juuri nyt

Porvoon kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyötä ja ajankohtaisia kauppaa koskevia asemakaavojen laadintaa varten. 5.3.2024 julkaistuun selvitykseen voit tutustua tästä:

Rakennemallit ja niistä laadittu vaikutusten arviointi ja vertailu olivat nähtävillä 14.9.-31.10.2022. Voit tutustua nähtävillä olleisiin aineistoihin alla olevista linkeistä:

15.9.2022 kaikille avoimessa rakennemallityöpajassa Taidetehtaalla mallien esittelyä sekä arviointia jatkettiin ja osallistujat valitsivat omalta osaltaan parhaan mallin. Työpajan esittelyosuus järjestettiin lisäksi verkkotapahtumana.

Rakennemalleista ja vaikutusten arvioinnista saatu palaute

Muuta keskeistä aineistoa

Suunnittelualue sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valitettavasti aineistoissa esiintyy vielä joitakin saavutettavuuspuutteita. Parannuksia aineistojen saavutettavuuteen tehdään jatkuvasti. Porvoon kaupunki ottaa mielellään vastaan palautetta saavutettavuudesta info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Toimitamme myös erikseen pyydettäessä saavutettavaa aineistoa.