Siirry sisältöön

Kaupungin koulukuljetuksiin liittyvistä velvoitteista on säädetty perusopetuslain 32 §:ssä.

Sivistyslautakunta on vahvistanut Porvoon kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet, joissa määritellään koulukuljetuksen anomis-, myöntämis- ja järjestämiskäytännöt tarkemmin kuin perusopetuslaissa

Perusopetusoppilaiden ensisijainen koulukuljetusmuoto on kulukorvaus Matkahuollon matkakortin muodossa.

Koulukuljetuksen myöntäminen edellyttää, että oppilas käy opetuksen järjestäjän osoittamaa esikoulua tai peruskoulua (lähikoulu).

Päivittäiseen koulumatkaan käytettävä aika odotuksineen saa olla enintään 2,5 tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia

Kuljetuksen järjestäminen koko koulumatkalle ei ole välttämätöntä. Lähtökohtana on, että oppilaat käyttävät kuljetusreitin varrella olevia pysäkkejä. Mikäli omavastuumatka 3 km tai koulumatkan sallittu kestoaika ylittyy, lisäkuljetus järjestetään osalle matkaa.

Koulukuljetuksen hakeminen

Perusopetuksen oppilaille koulukuljetusta haetaan sähköisesti oppilashallinto-ohjelma Wilman kautta ”Hakemukset ja päätökset” välilehden kautta.

Koulukuljetuksen hakeminen koulumatkan pituuden perusteella

  • Esiopetuksen oppilaan koulumatka kunnan osoittamaan esikouluun on pidempi kuin kolme kilometriä.
  • Peruskoulun 1-2.-vuosiluokkien oppilaan koulumatka kaupungin osoittamaan lähikouluun on pidempi kuin kolme kilometriä.
  • Peruskoulun 3-9.-vuosiluokkien oppilaan koulumatka kaupungin osoittamaan lähikouluun on pidempi kuin viisi kilometriä.

Koulukuljetuksen hakeminen koulumatkan liiallisen vaikeuden tai rasittavuuden perusteella

  • Liiallisen vaikeuden tai rasittavuuden arvioimiseksi oppilaan huoltaja on velvollinen hankkimaan ja toimittamaan sivistystoimeen asiantuntijalausunnon, jossa koulukuljetuksen järjestämistä suositellaan joko joukkoliikenteen bussilla tai tilausajona järjestettävänä kuljetuksena.
  • Mikäli oppilaalle sattuu tapaturma ja hän tarvitsee koulukuljetusta määräajaksi lääkärin lausunnon perusteella, kuljetusta haetaan esiopetusoppilaille paperilomakkeella ja perusopetuksen oppilaille Wilman kautta ja asiantuntijalausunto toimitetaan sivistystoimeen.

Koulukuljetuksen hakeminen koulumatkan vaarallisuuden perusteella

  • Sivistyslautakunnan vahvistamat vaaralliseksi luokiteltavat tieosuudet on lueteltu koulukuljetuksia koskevissa periaatteissa ja ne on merkitty sähköiseen karttaan.

Koulukuljetus esiopetukseen

Esiopetusoppilaiden ensisijainen koulukuljetusmuoto on huoltajalle maksettava saattoavustus, jota myös tulee hakea.

Esiopetusoppilaille haetaan koulukuljetusta lomakkeen avulla: