Siirry sisältöön

Lapsi aloittaa koulunkäynnin sinä vuonna, jolloin hän täyttää 7 vuotta. Lapset kehittyvät eri tahdissa.

Mitä kouluvalmius on?

  • kiinnostusta oppia uusia asioita
  • kiinnostusta kynän käyttöön
  • kiinnostusta kieleen ja matematiikkaan
  • tiedollisia ja taidollisia valmiuksia
  • sosiaalista ja tunne-elämän kypsymistä.

Jaksaako lapsi keskittyä työskentelyyn? Osaako hän huolehtia itsestään ja tavaroistaan? Miten hän kestää pettymykset? Tuleeko hän toimeen muiden lasten kanssa?

Tavoitteena on, että jokainen lapsi voisi aloittaa koulutaipaleensa mahdollisimman hyvin ja kehityksellisesti oikeaan aikaan.

Esiopetuksessa

Päiväkodin johtaja, esiopetusryhmän opettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja seuraavat esiopetusryhmän toimivuutta, lasten edistymistä ja tuen tarpeita.

Toimintavuoden aluksi kartoitetaan lasten kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia toiminnan suunnittelua varten. Sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan ryhmätoiminnassa.

Kun koulun aloitus mietityttää

Jos lapsen oppimisvalmiudet, sosiaaliset taidot, kielen kehitys tai jokin muu asia koulun aloituksessa mietityttää vanhempia ja/tai esiopetuksen opettajaa, asiasta on hyvä keskustella yhdessä mahdollisimman pian. Erityisopettaja voi osallistua tarvittaessa keskusteluun.

Kouluvalmiutta voidaan arvioida yhdessä perheen, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja psykologin kanssa. Huoltajat päättävät lapsen koulunaloituksesta.

Kouluun alle 7-vuotiaana?

Huoltajien toiveesta alle 7-vuotiaana kouluun pyrkivien lasten kouluvalmiusarviot tehdään yksityisellä sektorilla.