Hoppa till innehåll

Barnen inleder sin skolgång året då de fyller 7 år. Barnen utvecklas i olika takt.

Vad är skolberedskap?

  • intresse för att lära sig nya saker
  • intresse för att använda penna
  • intresse för språkliga och matematiska uppgifter
  • kunskapsmässiga och färdighetsmässiga förmågor
  • social och känslomässig mognad.

Orkar barnet koncentrera sig på givna uppgifter? Kan hen ta hand om sig själv och sina saker? Hur klarar barnet av motgångar? Hur fungerar barnet tillsammans med andra barn?

Målet är att varje barn skall kunna inleda sin skolgång på bästa möjliga sätt och utvecklingsmässigt vid en för barnet lämplig tidpunkt.

I förskoleundervisningen

Daghemsföreståndaren, förskolegruppens lärare och specialläraren inom småbarnspedagogik följer hur förskolegruppen fungerar, barnens utveckling och stödbehov.

För att kunna planera förskoleverksamheten kartläggs barnets matematiska och språkliga färdigheter i början av förskoleåret. De sociala färdigheterna övas genom att fungera i grupp.

När man är fundersam över skolberedskapen

Ifall vårdnadshavaren eller förskolans lärare är fundersamma över skolstarten gällande barnets inlärningsförmåga, sociala kompetens eller annat, är det viktigt att man diskuterar saken tillsammans. Vid behov kan specialläraren inom småbarnspedagogiken delta.

Skolmognad kan utvärderas tillsammans med familjen, specialläraren inom småbarnspedagogiken och psykologen. Vårdnadshavarna gör beslut om barnets skolstart.

Till skolan under 7 år?

Ifall vårdnadshavaren önskar skolstart för ett barn under 7 år, sker skolberedskapsbedömningen inom den privata sektorn.