Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 20.5.2024

Upprättande av ett program för ekonomisk produktivitet och balans Efter omröstningar beslutade stadsstyrelsen godkänna programmet för produktivitet och balans i ekonomin 2024–2027 och vidarebefordra det till stadsfullmäktige för godkännande. Stadsstyrelsen beslutade dessutom enhälligt konstatera att de inbesparingar gällande servicenätet, som föreslås i programmet för ekonomisk produktivitet och balans, (så kallade strukturella lösningar) inte styr uppgörandet […]