Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattenförsörjningsnätet i Mosskärrsvägen

Borgå vatten bygger nya huvudvattenledningar mellan Borgbacken och Finnby vattentäkter och Saxby vattenreningsverk och renoverar samtidigt det befintliga vattenförsörjningsnätet på Mosskärrsvägen. Schaktningsarbetet har påbörjats. Byggandet av huvudvattenledningarna är en del av Saxby anläggningsutbyggnadsprojekt, som ska säkra vattenförsörjningen för Borgåborna långt in i framtiden, åtminstone fram till slutet av 2030-talet. Samtidigt är det vettigt att renovera […]

Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 26.9.2023

Tillstånds- och tillsynsnämndens årliga mål för budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025-2026 Tillstånds- och tillsynsnämndens accepterade indikator för bindande mål är bygglovens genomsnittliga handläggningstid, max 6 veckor för budgeten 2024. Till bindande mål är att företagens verksamhet stöds genom flexibelt bygglovsförfarande. Bindande mål uppfyllar företagsstocks indikator i strategin. ASM Kiviainespalvelu Oy, Program för miljökonsekvensbedömning om jorddeponering […]