Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 2.10.2023

Utveckling av Kokon idrottscentrum, uppföljning av planeringsläget Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Projektplan för Estbacka daghem Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplan av Estbacka daghem. Avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna ändringarna i dokumenten och sända det bearbetade avtalsutkastet till de andra kommunerna för […]