Hoppa till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

Stadsfullmäktiges beslut 25.1.2023

Befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Jonna Forsblom befrielse från uppdraget som ersättare i finskspråkiga utbildningssektionen och välja Hanna Virtanen som ny ersättare i stället för henne. Tillsättande av tjänsten som stadsutvecklingsdirektör Efter omröstning beslutade stadsfullmäktige förflytta Dan Mollgren i enlighet med 24 § i tjänsteinnehavarlagen från tjänsten som stadsplaneringschef till tjänsten som stadsutvecklingsdirektör. […]