Hoppa till innehåll

Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 26.9.2023

Tillstånds- och tillsynsnämndens årliga mål för budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025-2026 Tillstånds- och tillsynsnämndens accepterade indikator för bindande mål är bygglovens genomsnittliga handläggningstid, max 6 veckor för budgeten 2024. Till bindande mål är att företagens verksamhet stöds genom flexibelt bygglovsförfarande. Bindande mål uppfyllar företagsstocks indikator i strategin. ASM Kiviainespalvelu Oy, Program för miljökonsekvensbedömning om jorddeponering […]