Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande, beslut 29.2.2024

Bokslut och verksamhetsberättelse Nämnden för växande och lärande antecknade bokslutet och årsredogörelsen för 2023 för kännedom. Principer för servicenätet Nämnden för växande och lärande beslutade att avge följande utlåtande:“Nämnden anser att både sektionerna och nämnden bör hållas underrättade om hur ärendet fortskrider under processen och att deras utlåtanden bör begäras under processens gång. Sektorn för […]

Planalternativen för Kokon idrottscentrum vidare för utlåtanden

Stadsstyrelsen behandlar på sitt möte den 4 mars planalternativ för Kokonprojektet. Stadsstyrelsen beslutade i december att planeringen av Kokon idrottscentrum går vidare så att bolaget Kokonniemen liikuntakeskus Oy som utarbetar projektplanen ska bereda fyra nya alternativ till hur omfattande projektet ska bli. I två alternativ skulle investeringens totala nivå vara högst 50 miljoner euro och i två andra alternativ högst 40 miljoner euro.

Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 27.2.2024

Till kännedom: Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 27.2.2024 Ansökan om bygglov, Gördelmakaregatan 8D Borgå A-bostäder Ab ansöker om lov för byggande av ett flervåningshus (Byggnad D) och rivning av radhuset på adressen Gördelmakaregatan 8D, 06100 Borgå. Projektet är förlagt till detaljplaneområdet i östra ändan av Alexandersgatan, stadsdel 5, kvarter 65, tomt 3. Den sökande äger byggplatsen.Rivningstillstånd […]