Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande, beslut 13.6.2024

Aktuella ärenden: resultaten av kundnöjdhetsenkäten om beställningstrafiken Nämnden för växande och lärande antecknade för kännedom resultaten av kundnöjdhetsenkäten om beställningstrafiken. Borgå stad och Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy har genomfört en enkät som riktats till de vårdnadshavare vars barn har haft rätt till skolskjuts med beställningstrafik under läsåret 2023–2024. Enkäten var öppen i två veckor i maj […]

Stadsfullmäktiges beslut 12.6.2024

Befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Mirja Suhonen befrielse från uppdragen som ledamot i tillstånds- och tillsynsnämnden och välja Siru Nykänen som en ny ledamot i stället för henne. Godkännande av bokslutet för år 2023 Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna bokslutet för år 2023 och att ansvarsfrihet beviljas redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1- 31.12.2023. Personalrapport 2023 […]

Livskraftsnämndens beslut 11.6.2024

Öppnande av fonden för grön omställning för ansökningar Livskraftsnämnden beslöt enhälligt att ansökan som gäller fonden för grön omställning öppnas. Tillhandahållande av lagstadgade integrationstjänster till övriga kommuner i sysselsättningsområdet Livskraftsnämnden beslöt enhälligt att Borgås enhet för främjande av integration från och med den 1 januari 2025 erbjuder lagstadgade integrationstjänster till andra kommuner baserat på avtal. […]

Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 11.6.2024

Ansökan om bygglov, Teknologivägen 36, Sköldvik Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade bevilja det ansökta bygglovet för en utbyggnad till C-byggnaden i det befintliga teknologicentret på fastigheten till affärs- och kontorsbyggnaden enligt beslutsförslaget och de villkor som ingår i lovet. Ansökan om bygglov, Alexandersgatan 20, 06100 Borgå Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade bevilja det sökta bygglovet enligt beslutsförslaget […]

Förvalsjuryn för barnlitteraturpriset Runeberg Junior inleder sitt arbete och tar emot böcker för evaluering

Förvalsjuryn för barnlitteraturpriset Runeberg Junior är vald och juryn inleder nu sitt arbete. Juryn består av Annika Gustafsson-Flinck, klasslärare och författare, Jenni Iivonen, rektor för Borgå konstskola och bildkonstlärare samt Jonas Sundström, redaktör på Yle Vega Östnyland. Priskoordinator är Catharina Latvala, serviceansvarig vid Borgå stadsbibliotek.