Hoppa till innehåll

Utkast till detaljplan framlagt, DP 551 Östermalm rasthållsplats

Målet för detaljplanandering är att göra det möjligt att bygga en rasthållplats för busstrafiken i Östermalm. Avsikten är att man på rasthållplatsen inte bara kan ladda elbussar utan också använda rastställets sociala utrymmen. Programmet för deltagande och bedömning och utkastet till detaljplan hålls framlagda i enlighet med 30 § i markanvändnings- och byggnadsförordningen 28.2.–28.3.2024 servicekontoret […]

Sanering av vattentjänster på Gammelbackavägen är på slutrakan – saneringsarbetet fortsätter mot Värdinnans väg

Borgå vattens saneringsarbete vid Gammelbackavägen håller på att bli klart. Saneringsarbetet fortsätter på området som ligger mellan Gammelbackavägen och Allévägen, efter detta framskrider arbetet mot Värdinnans väg.Gång- och cykelvägen mellan Allévägen och Gammelbackavägen måste stängas under den tid då arbetet utförs. Omväg via Gammelbackavägens gång- och cykelväg enligt trafikdirigeringsplanen. Omvägen skyltas ut med trafikmärken.

Bräddningar vid pumpstationer på grund av regn och smältvatten på 24. – 25.2.

Bräddningar inträffade tidigt på lördag vid Borgå vattens pumpstationer på Alkrog, Mustijoki, Tarkkis, Hindhår, Luktärtsvägen, Kevätlaaksonpuro och Kerko. Avloppsvatten utblandat med regnvatten rann ut i närliggande diken och Borgå å. Borgå vatten har inte ännu närmare information om läckage mängderna. Invånarna ombeds att på grund av möjligen förhöjda mikrobhalter och svag is för säkerhets skull […]