Hoppa till innehåll

Borgå vatten inleder samarbete med Lowell

Borgå vatten och Lowell Finland OY inleder samarbete på hösten 2023. Lowell sköter betalningsövervaknings- och indrivningstjänster för Borgå vatten. Syftet med tjänsten är att göra indrivningsprocessen enklare och erbjuda nya elektriska kanaler och längre kundbetjäningstider, ifall betalande av räkningen stöter på utmaningar. Räkningarna för vattentjänsterna kommer också i framtiden från Borgå vatten, men efter att […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 19.9.2023

Budgetförslaget för 2024 föreslogs för godkännande till stadsstyrelsen och kommunfullmäktige Nämnden beslutade vid sitt möte att föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att budgetförslaget för år 2024 godkänns med följande ändringar. Behandling av ärendet Föredragandens ändrade beslutsförslag som gavs i början av behandlingen: Från sidan fem stryks: Vi inleder planeringen och byggandet av kommunalteknik för detaljplaneområdet […]