Hoppa till innehåll

Bräddningar pga. regn möjliga vid pumpstationer

Bräddningar pga. regn är möjliga vid avloppspumpstationer under veckoslutet. Vid Strömsbergs och Gammelgårds pumpstationer har påträffats kortvarande bräddningar. Invånarna ombeds försäkerhetsskull att inte simma i närheten av pumpstationerna i fråga. Uppgifter om bräddningar och mängder skickas till miljö- och miljöhälsovårdsmyndigheterna då uppgifterna finns tillhanda. För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja […]

Bräddningar vid Strömsbergs och Gammelgårds pumpstation på grund av regn 6.11.

Korta bräddningar vid Strömsbergs och Gammelgårds pumpstationer inträffade 6.11. under eftermiddagen och kvällen. Bräddningarna berodde på momentant höga regnmängder. Avloppsvatten utspätt med regnvatten flöt ut i terrängen. Enligt Borgå vattens uppskattning var mängden ca 72 kubikmeter från Strömsbergs pumpstation och ca 80 kubikmeter från Gammelgårds pumpstation. Strömsbergs pumpstation är belägen vid korsningen av Saxbyvägen och […]

Sanering av vattenledningsnätverk- avbrott i vattendistributionen på Småindustrivägen 8.11

Borgå vatten sanerar vattenledningsnätverket på Småindustrivägen. Arbetet orsakar avbrott i vattendistributionen på närliggande område 8.11. kl. 9-12. Vattnet måste stängas på områden som syns på kartan, som är markerat med rött. Kvalitets störningar kan förekomma i större utsträckning, detta område är markerat med gult på kartan. Vi ber kunderna ta vatten i reserv innan arbetet […]

Grundvattnet måste tas om hand – Arbetet med att uppdatera grundvattenskyddsplanen i Borgå har inletts

Borgå stads grundvattenskyddsplan utarbetades senast 2010 och beredningen av en ny, uppdaterad skyddsplan har inletts. En omfattande arbetsgrupp har tillsatts för att utarbeta skyddsplanen, med representanter för NTM-centralen, Östra Nylands räddningsverk, Borgå stads stadsplanering, miljöskydd, miljö- och hälsoskydd, byggnadstillsyn, stadsinfra och Borgå vatten. Arbetet fortskrider med insamling av initial data, fältbesök, kartläggning av verksamheter som […]