Hoppa till innehåll

Saneringen vid Gammelbackavägen framskrider – ändringar i trafiken vid Säkringsvägen samt ett avbrott i vattendistributionen på området

Gammelbackavägens saneringsarbete är i gång. Saneringsarbetet orsakar små ändringar i trafiken vid Säkringsvägen. Säkringsvägen stängs för trafik vid korsningen av Gammelbackavägen och Säkringsvägen på måndagen 6.11. Tillfällig omväg under arbetet går via Kraftvägen, detta berör fastigheterna på Säkringsvägen och Mätargränd. Ett avbrott i vattendistributionen är att vänta på tisdagen 7.11. kl. 9-15. Vi ber kunderna […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 31.10.2023

Nämnden bordlade beslutsförslag gällande undantagslov för den gamla huvudbyggnaden vid Jokilaakson koulu Under behandlingen föreslog Pehr Sveholm återremittering, men efter diskussion beslöt stadsutvecklingsnämnden enhälligt att bordlägga ärendet. I ett invånarinitiativ önskades det att trafiken på Övre-Haikovägen skulle göras smidigare Stadsutvecklingsnämnden gav vid sitt möte svar på ett invånarinitiativ där det föreslogs parkeringsfickor eller en separat […]

Vi förbättrar vattentjänstnät vid Stadshusgatan – avloppen saneras genom rörinfodring

Borgå vatten påbörjar sanering av spillvatten- och dagvattenavlopp på Stadshusgatan. Saneringsarbetet påbörjas 31.10 och arbetet utförs genom schaktfri metod med s.k. rörinfodring. Avloppen infodras från Fänriksgatan ända till Borgå å, tillsammans ca. 690 m. Arbetet tar cirka 4 veckor. Infodringsarbetet går ut på att man lägger in i gamla avloppsrören en strumpa som är impregnerad […]

Ledningsarbeten vid korsningen av Biskopsgatan och Alexandersgatan 30.10-31.10

Borgå vatten sanerar som bäst vattentjänstnät på Biskopsgatan mellan Stadshusgatan – Alexandersgatan. Under vecka 44 kommer man att utföra kopplingsarbeten vid korsningen av Alexandersgatan och Biskopsgatan. Inga avbrott i vattendistributionen förekommer men arbetet orsakar ändringar i trafiken på Alexandersgatan. Under kopplingsarbetet stängs filen västerut på Alexandergatan mellan Fredsgatan – Runebergsgatan. Körfilen västerut stängs på måndagen […]

I Borgå inleds anbudsförfarande för 22 nya egnahemstomter

Borgå stad erbjuder i höst 22 nya egnahemstomter bl.a. i Haiko, Hermansö, Majberget och Finnby. Anbudsförfarandet för nya egnahemstomter pågår mellan den 23 oktober och den 13 november. Dessutom bjuder staden ut tomter i fortlöpande ansökning på olika håll i staden. Den 30 oktober ordnas ett informationsmöte om egnahemstomter som är öppet för alla. Vid mötet berättar man närmare om tomterna, planbestämmelserna och ansökningsförfarandet.

Sanering av vattenledningsnätverk- avbrott i vattendistributionen på Assjevägen 24.10

Borgå vatten sanerar vattenledningsnätverket på Assjevägen. Arbetet orsakar avbrott i vattendistributionen på närliggande område 24.10. kl. 9-14. Vattnet måste stängas på områden som syns på kartan. Vi ber kunderna ta vatten i reserv innan arbetet börjar. Vattenverket hämtar också vattentank till adressen Assjevägen 7. Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt […]