Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens möte 23.3.2023

Miljöhälsosektionen godkände programmen för kontrollundersökning av badbassängerna vid Sannäs gård, servicehuset Esplanad, Äppelbackens servicecenter och Albert Edelfeltin koulus småklasser samt Borgå vattens och Mörskom kommuns vattenverks program för kontrollundersökning av hushållsvatten år 2023-2027. Dessutom godkände sektionen Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntas riskhanteringsplan och fastställde programmet för kontrollundersökning av hushållsvatten. Miljöhälsosektionen gav följande utlåtanden: Sektionen röstade om innehållet i […]

Miljöhälsosektionens möte 26.1.2023

Miljöhälsosektionen godkände Haiko Spas program för kontrollundersökningar år 2023–2027 samt beslutade att inte ge ett utlåtande med anledning av Sipoon Humus Oys besvär över beslutet om marktäkts- och miljötillstånd. I följande ärenden fattade nämnden beslut enligt beslutsförslaget: I ärendet Rudus Oy:s grustäktsområde i Kråkö, tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvens-bedömning (MKB) i enskilt fall, gjorde Christoffer […]