Hoppa till innehåll

Kategori: Småbarnspedagogik

Bläddra efter kategori

Planen om en nybyggnad för Huktis daghem framskrider till beslut

En ny projektplan har utarbetats för renoveringen av Huktis daghem. Enligt planen ska den nuvarande daghemsbyggnaden ersättas med en helt ny byggnad. En nybyggnad utvidgar möjligheterna jämfört med den tidigare planen, dvs. att grundligt renovera och utvidga den nuvarande byggnaden. Enligt den nya projektplanen ska vi bygga ett daghem med 210 daghemsplatser i 10 grupper.

Bildningsnämnden och stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sina kommande möten. Förslaget är att projektplanen godkänns och att projektplanering kan inledas. Ett separat beslut om byggandet ska fattas senare.

Medarbetare till småbarnspedagogiken genom utbildning med fokus på arbetslivet

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik inleder samarbete med läroanstalten Careeria. Bristen på arbetstagare angrips med att i augusti inleda Startti, en ny utbildning för delexamen i småbarnspedagogik som
leder till arbetslivet. Utbildningen med fokus på arbetslivet är ägnad att underlätta bristen på arbetstagare i branschen genom att sänka tröskeln till ansökan till utbildning och öka dragningskraften av arbetet inom småbarnspedagogiken. Ansökningstiden är 1.3–24.4.2022 och utbildningen ordnas 22.8.2022–10.6.2023. Utbildningen ingår i Borgå stads projekt Vaikuttava Varhaiskasvatus – Imponerande Småbarnspedagogik.