Hoppa till innehåll

Nämnden för sysselsättningsområdet, beslut 19.6.2024 

Utnämnande av ordförande och vice ordförande i nämnden för sysselsättningsområdet Nämnden för sysselsättningsområdet beslutade enhälligt att utnämna Hilding Mattsson till ordförande och Pertti Lohenoja till vice ordförande. Ordföranden är en representant för den ansvariga kommunen, dvs. Borgå. Vice ordförande är en representant för den befolkningsmässigt näst största och den tredje största kommunen i regionen, med […]

Ett nytt, uppdaterat avtalsförslag om ordnande av AN-tjänster till godkännande

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar måndagen den 28 augusti ett uppdaterat utkast till avtal mellan avtalskommuner och avtalsstäder om ordnande av AN-tjänster. Enligt avtalsutkastet ska städer och kommuner i östra Nyland bilda ett samarbetsområde, dvs. ett sysselsättningsområde, för ordnande av arbetskraftsservice. Borgå stad skulle agera som ansvarig kommun på det sätt som avses i kommunallagen när staden sköter avtalsenliga uppgifter.