Hoppa till innehåll

C21-städernas stadsdirektörer: Överföringen av TE-tjänsterna till kommunerna är ett bra mål – gjutfel i genomförandet

Regeringens proposition om lagstiftning om omorganisering av arbetskrafts- och företagsservice är på remiss i kommunerna. I reformen överförs ordnandet av arbets- och näringslivstjänster från staten till lokalnivån. Stadsdirektörerna i Finlands 21 största städer anser att målen i reformen är bra, men gjutfelen i genomförandet hinner ännu korrigeras innan regeringens proposition tas upp för behandling i riksdagen.

C21-stadsdirektörerna: Social- och hälsovårdsbranschen behöver ett åtgärdsprogram för att branschen inte ska hamna i en personalkris

C21-stadsdirektörerna kräver raska åtgärder av regeringen för att lösa de kommande årens sjukskötarbrist. Regeringen bör utarbeta ett omfattande och målinriktat åtgärdsprogram med hållbar finansiering i samarbete med städerna för att trygga välfärdstjänsternas behov av arbetskraft. Minimipersonaldimensioneringen på 0,7 anställda som träder i kraft för boendetjänsterna för äldre i april 2023, samt till exempel propositionen om […]

  • 1
  • 2