Hoppa till innehåll

Kategori: Beslutskungörelser

Miljövårdens kungörelse om delgivning av beslut 22.4. – 29.5.2024

Dnr 1019/11.01.03/2024 Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar. SökandeKouvolan Putkityö Oy Ärende Miljövården i Borgå stad/miljövårdsinspektör har med sitt beslut 19.4.2024 nr 6/2024 (diarienummer 1019/2024) med stöd av 122 § i miljöskyddslagen (527/2014) meddelat Kouvolan Putkityö Oy föreskrifter som gäller borrning av jordvärmebrunnar […]

Miljövårdens kungörelse om delgivning av beslut 11.4.-18.5.2024

Dnr 672/11.01.03/2024 Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar Sökande Tehan Oy Ärende Miljövården i Borgå stad/miljövårdsinspektör har med sitt beslut 10.4.2024 nr 5/2024 (diarienummer 672/2024) med stöd av 122 § i miljöskyddslagen (527/2014) meddelat Tehan Oy föreskrifter som gäller vattenbilning på adressen Åminsbyvägen […]

Miljövårdens kungörelse om beslut 27.3 – 2.5.2024

Dnr 659/11.01.03/2024 Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar Sökande Varte Oy Ärende Miljövården i Borgå stad/miljövårdsinspektör har med sitt beslut 26.3.2024 nr 4/2024 (diarienummer 659/2024) med stöd av 122 § i miljöskyddslagen (527/2014) meddelat Varte Oy föreskrifter som gäller stålspontning på adressen Gördelmakaregatan […]