Hoppa till innehåll

Miljövårdens kungörelse om delgivning av beslut 19.6.2024

Dnr 1697/11.01.03/2024 Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar: SökandeE.M. Pekkinen Oy ÄrendeMiljövården i Borgå stad/miljövårdsinspektör har med sitt beslut 18.6.2024 nr 19/2024 (diarienummer 1697/2024) med stöd av 122 § i miljöskyddslagen (527/2014) meddelat E.M. Pekkinen Ab föreskrifter som gäller pålning på adressen Nestevägen […]

Miljövårdens kungörelse om delgivning av beslut 19.6.2024

Dnr 1591/11.01.03/2024 Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar: Sökande Neste Abp Ärende Miljövården i Borgå stad/miljövårdsinspektör har med beslut 18.6.2024 nr 18/2024 (diarienummer 1591/2024) med stöd av 122 § i miljöskyddslagen (527/2014) meddelat Neste Abp föreskrifter som gäller pikhuggnings- och spont-ningsarbeten på adressen […]

Utkast till detaljplan framlagd 19.6 – 9.8.2024

Gammelbacka, Peipon koulu DP 570 Programmet för deltagande och bedömning, utkastet till detaljplanen och övriga dokument hålls framlagda i enlighet med 30 § i markanvändnings- och byggnadsförordningen 19.6-9.8.2024 i servicekontoret Kompassen, Krämartorget B, gatuplan samt på stadens webbplats https://www.porvoo.fi/sv/boende-och-miljo/planlaggning/detaljplaner/dp-570-gammelbacka-peipon-koulu/. Ett diskussionstillfälle om detaljplaneutkastet är öppet för alla i Gammelbacka allaktivitetshus onsdagen den 26.6 kl. 15.00-18.00. […]

Miljövårdens kungörelse om delgivning av beslut 17.6.2024

Dnr 1590/11.01.03/2024 Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar: Sökande Leevi Paananen Ärende Miljövården i Borgå stad/miljövårdsinspektör har med sitt beslut 14.6.2024 nr 14/2024 (diarienummer 1590/2024) med stöd av 122 § i miljöskyddslagen (527/2014) meddelat Leevi Paananen föreskrifter som gäller Mopedträff i Borgå. Beslutet […]

Miljövårdens delgivning av beslut 14.6 – 21.7.2024

Dnr 1577/11.01.03/2024Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar. SökandeTirmo Skärgårdscentrum Ab Beslutets huvudsakliga innehållMiljövården i Borgå stad/miljövårdsinspektör har med sitt beslut 13.6.2024 nr 13/2024 (diarienummer 1577/11.01.03/2024) med stöd av 122 § i miljöskyddslagen (527/2014) meddelat Tirmo Skärgårdscentrum Ab föreskrifter för sju musikevenemang som ordnas […]

MKB-beskrivningen om Fingrid Oyj:s kraftledningsprojekt på 400 kilovolt (Hausjärvi-Sibbo) 

Fingrid Oyj har lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) tillNärings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-central). Projektet gäller ettkraftledningsprojekt på 400 kilovolt från Puujaa i Hausjärvi till Anttila elstation pågränsen mellan Sibbo och Borgå. Kungörelsen och MKB-beskrivningen till påseende NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om MKB-beskrivningen ovan genomen offentlig kungörelse. MKB-beskrivningen och kungörelsen är framlagda […]