Hoppa till innehåll

Miljövårdens kungörelse om delgivning av beslut 16.2 – 24.3.2024

Dnr 326/11.01.03/2024 Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar. SökandeHF Helicopters Oy ÄrendeMiljövården i Borgå stad/miljövårdschefen har med sitt beslut 13.2.2024 nr 6/2024 (diarienummer 326/11.01.03/2024) med stöd av 122 § i miljöskyddslagen (527/2014) meddelat HF Helicopters Oy de föreskrifter som gäller helikopterflygningar i Hammars […]

Miljövårdens kungörelse on delgivning av beslut 15.2. – 23.3.2024

Dnro 324/11.01.00/2024 Beslut om att det miljötillstånd som beviljades i enlighet med 88 § i miljöskyddslagen (527/2014) får upphöra att gälla. Sökande Miljövård Ärende Miljövården i Borgå stad/miljövårdschefen har med sitt beslut nr 5/2024 (diarienummer 324/11.01.00/2024) låtit det miljötillstånd som beviljats Bookwell Ab 21.12.2011 i fråga om grafisk produktion förfalla. Enligt 88 § i miljöskyddslagen […]

  • 1
  • 2