Hoppa till innehåll

Beredning av AN24-reformen inom Borgå sysselsättningsområde

De nuvarande arbetskraftsbyråerna läggs ned vid årsskiftet och de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna överförs från AN-tjänsterna till kommunerna från och med den 1.1.2025. Kommunerna som hör till Borgå sysselsättningsområde är Borgå, Lovisa, Askola, Pukkila, Mörskom och Lappträsk.

AN-tjänsterna blir kommunens tjänster

De nuvarande arbetskraftsbyråerna läggs ned vid årsskiftet och de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna överförs från AN-tjänsterna till kommunerna från och med den 1.1.2025. Kommunerna som hör till Borgå sysselsättningsområde är Borgå, Lovisa, Askola, Pukkila, Lappträsk och Mörskom. Borgå är den ansvariga kommunen och leder beredningen av sysselsättningsområdets verksamhet. Från och med 1.1.2025 finns det i Finland sammanlagt 45 sysselsättningsregioner eller -kommuner som ansvarar för ordnandet av sysselsättningstjänster.

Reformen stärker kommunernas livskraft och konkurrenskraft

Syftet med TE24-reformen är att arbetssökande ska hitta arbete och att arbetsgivarna ska hitta den kompetens de behöver. Reformen förbättrar sysselsättningstjänsternas tillgänglighet och effektivitet eftersom tjänsterna kommer närmare kommuninvånarna. Regionerna kan utveckla sina tjänster så att de motsvarar invånarnas och företagarnas behov, vilket ökar kommunernas och regionernas livskraft och konkurrenskraft. Utvecklingen och ordnandet av tjänsterna avtalas gemensamt mellan kommunerna inom sysselsättningsområdet, men den ansvariga kommunen fungerar som sysselsättningsmyndighet.

Om du bor inom Borgå sysselsättningsområde och är kund hos AN-tjänsterna, behöver du inte vidta några åtgärder även om tjänsteproducenten byter till Borgå sysselsättningsområde från och med 1.1.2025.

Nya karriärmöjligheter

Är du intresserad av att arbeta för Borgå stad? Förnyelsen av AN24 öppnar nya karriärmöjligheter för Borgå stad.

Beredningsmaterial

Stadens meddelanden:

Ytterligare information

Projektgruppen på Borgåregionens sysselsättningsområde

Elina Duréault

Näringschef

Lassi Puonti

Utvecklingschef

Bettina Sjöström

Förvaltningschef

Kari Sääksjärvi

ICT-projektchef

Tanja Laine

Planerare

Annika Saarinen

Kommunikationsexpert, Sysselsättningstjänster

Niclas Tåg

Sysselsättningschef