Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 13.11.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Stadsdirektörens uppsägning

Stadsstyrelsen antecknade för kännedom att stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula har sagt upp sig och konstaterade att man har avtalat att stadsdirektörens tjänsteförhållande upphör 10.12.2023.

Stadsstyrelsens ordförande ändrade på sitt förslag under mötet så att till beredningsgruppen för beredning av tjänstetillsättningen utses stadsstyrelsens ordförande, stadsfullmäktiges ordförande samt från övriga styrelsegrupper en representant som de själv utser. Gruppen väljer sin ordförande bland gruppens medlemmar och kompletterar vid behov gruppen.

Stadsstyrelsen utsåg enhälligt till beredningsgruppen: Jorma Wiitakorpi, Mikaela Nylander, Marianne Korpi, Eeva Puromies ja Kevin Servin.

Elin Blomqvist-Valtonen föreslog, Johan Söderberg understödde, att stadsstyrelsen utser beredningsgruppens ordförande under detta möte. Efter omröstningen med rösterna 8 (Nina Uski, Jorma Wiitakorpi, Markku Välimäki, Matti Valasti, Vilhelmiina Eskola, Sami Ryynänen, Kervin Servin, Eeva Puromies) – 5 (Elin Blomqvist-Valtonen, Bodil Lund, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Johnny Holmström) beslutade stadsstyrelsen att gruppen väljer sin ordförande bland gruppens medlemmar.

Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut

Tjänsteinnehavarbesluten flyttades till följande möte.