Hoppa till innehåll

Borgå inleder rekrytering av ny stadsdirektör

Borgå stad gör sig beredd på att starta processen med att rekrytera en ny stadsdirektör. Nuvarande stadsdirektören Jukka-Pekka Ujula har den 8 november sagt upp sig från sin post efter att ha utsetts till tjänsten som kanslichef vid Helsingfors stad.

Stadsstyrelsen behandlar vid sitt sammanträde den 13 november igångsättandet av ansökningsprocessen. Det är meningen att man ska tillsätta en beredningsgrupp för att bereda tjänstetillsättningen. Beredningsgruppen avses bestå av stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges presidier, och personaldirektören avses fungera som dess sekreterare. Rekryteringsprocessen och dess tidsplan behandlas mera detaljerat av stadsstyrelsen den 20 november.

– Borgå har en stark dragningskraft och ett starkt varumärke. Staden placerar sig högt i många jämförelser mellan städer, till exempel för ekonomins, konkurrenskraftens och livskraftens vidkommande. I den växande staden pågår betydande stadsutvecklingsprojekt som stöder stadens utveckling och klimatmål samt invånarnas välmående och trivsel, omtalar stadsstyrelsens ordförande Jorma Wiitakorpi.

– Vi hoppas att vi får in många ansökningar till tjänsten när ansökningstiden börjar, fortsätter Wiitakorpi.