Hoppa till innehåll

Gymnasier och yrkesutbildning

Gymnasier och yrkesläroanstalter erbjuder vida möjligheter till studier på andra stadiet.

Gymnasier och yrkesläroanstalter

Du söker till gymnasier och yrkesläroanstalter via gemensam antagning via tjänsten Studieinfo.fi -tjänst slutet av grundskolan. Du kan söka till yrkesläroanstalter även utanför gemensam antagning via kontinuerlig ansökan.

I yrkesläroanstalter studerar du till ett yrke såsom namnet anger. Man kan studera för en grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen inom branschen. Flera examina kan studeras också vid sidan av arbete till exempel genom läroavtal.

Careeria och Prakticum har ett brett utbud av yrkesutbildning i Borgå

I allmänbildande gymnasier studerar du för studentexamen och väljer kurser utgående från egna intressen utöver de obligatoriska studierna. Gymnasiestudier och studentexamen förbereder för universitets- och högskolestudier.

Vuxenutbildning

I Borgå erbjuds vuxenutbildning av Linnankosken lukios vuxenlinje och medborgarinstituten, yrkesläroanstalter och -högskolor samt av några andra läroanstalter.

Studier på högskolenivå

Vid flera läroanstalter på andra stadiet kan man avlägga studier på högskolenivå i form av ledstudier som gör det lättare att komma in på tredje stadiet och studera där. I Borgå kan man studera på yrkeshögskolor och öppna universitetet. Vid sidan av yrkeshögskolor ordnas öppen universitetsundervisning även i Borgå medborgainstitut.