Hoppa till innehåll

Organisation

Borgå medborgarinstitut är en läroinrättning ägd av Borgå stad som administrativt tillhör sektorn för livskraft. Borgå medborgarinstitut (KoMbi) är en läroanstalt för fri bildning som får statsandelar och bedrivs med upprätthållartillstånd av undervisnings- och kulturministeriet.

Verksamhetens fem ledande principer

 • Tvåspråkiga tjänster
 • Skäliga kursavgifter
 • Mångsidigt kursutbud
 • Decentraliserad verksamhetsmodell, kurser ordnas också i byarna
 • Verksamheten bygger på invånarnas behov. Kurserna planeras och genomförs i samarbete med lokalsamhället.

Verksamhetens värdegrund

Medborgarinstitutets verksamhet bygger på beprövade värden från den västerländska civilisationens historia: sanning, godhet och skönhet. Det är dessa värden som eftersträvas, trots att de aldrig fullständigt uppnås. Ofullständiga yttringar av målsättningen är:

 • Livslångt lärande, vilket innebär att varje människa alltid kan lära sig nytt oberoende av ålder
 • Frihet, vilket innebär att institutet fritt kan arrangera olika slags kurser, och eleverna fritt kan välja bland olika kurser.
 • Pluralism, dvs. att olika samhälleliga ideologier är representerade och att avvikande åsikter respekteras.
 • Hållbar utveckling, som integreras i de olika läroämnena och likaså explicit hålls kurser i.
 • Vidare poängteras andliga ideal framom materialistiska i institutets verksamhet.
 • Estetik, vilket i synnerhet syns i färdighets- och estetiska ämnen.
 • Kulturell jämlikhet, vilket innebär att personer med funktionsnedsättning, seniorer och arbetslösa tas i beaktande. Dessutom ges alla en chans att studera oberoende av tidigare utbildningsbakgrund.
 • Regional jämlikhet, vilket innebär att studier kan inledas oberoende av boningsort.
 • Gemenskap, dvs. att undervisningen huvudsakligen sker i grupp.

Medborgarinstitutets historia

Medborgarinstitutet grundades i februari 1946 som en tvåspråkig läroinrättning. Den dåvarande skolstyrelsen beslöt redan ett par månader senare att att verksamheten skall delas på språklig grund till två separata medborgarinstitut. Förutom dessa två kommunala institut grundades sedan också i Borgå landskommun år 1949 Arbetarinstitutet i Tolkis. De kommunala medborgarinstitutens namn ändrades år 1965 från arbetarinstitut till medborgarinstitut.

I början av år 1971 utvidgades medborgarinstitutens verksamhetsområde så att den dåvarande landskommunen och Askola kommun kom med i verksamheten. År 1977 sammanslogs Arbetarinstitutet i Tolkis med Borgå medborgarinstitut.

De kommunala instituten höll i början sin verksamhet i skollokaler, kansalaisopisto verkade i Keskuskoulu under åren 1957 – 1981 och Borgå medborgarinstitut verkade i Kvarnbackens skola under åren 1957 – 1979. På hösten 1979 fick Borgå medborgarinstitut egna lokaler i Lyceiparkens skola. Dessa egna lokaler innehöll kansli och arbetsrum samt 4 egna klassrum.

Porvoon kansalaisopisto i sin tur fick år 1982 egna lokaler i centrum av Borgå, i Opistotalo (i dag kallat KoMbi-huset) på Mannerheimgatan 15. Denna byggnad har tidigare fungerat som folkskola och bibliotek och renoverades nu för det finska medborgarinstitutets behov. Förutom de administrativa lokalerna finns här 4 klassrum och en datasal som är anpassade för vuxenundervisning.

På initiativ av utbildningsnämnden och med beslut av stadsstyrelsen sammanslogs de två enspråkiga medborgarinstituten till ett tvåspråkigt institut 1.1.2014.

Kamratförbundet vid Borgå medborgarinstitut

Kamratförbundet (KF) är en svenskspråkig förening.

KF är en förening som ordnar kulturella evenemang med betoning på finlandssvensk kultur för sina medlemmar. Medlemsavgiften är 10 €/ hushåll. Information om evenemangen ges i evenemangsspalten i lokaltidningen Östnyland och på KoMbis anslagstavlor. Kamratförbundets kontaktperson är ordförande Solveig Bärlund, tel. 040 587 4399.
KF har en stuga i Borgå skärgård som medlemmar kan hyra. Den uthyrs veckovis i juni-juli och även veckoslut i maj, aug.-sept. En hel vecka kostar 200 €, ett veckoslut kostar 80 €, vardagar från mån-fre kostar 120 €. Kontaktperson att hyra stugan är Maria tel. 040 836 3407.