Hoppa till innehåll

Borgå medborgarinstitut är en läroinrättning ägd av Borgå stad som administrativt underlyder stadens sektor för livskraft.
Borgå medborgarinstitut (KoMbi) verkar med upprätthållartillstånd och statsandelar av Undervisningsministeriet.

Verksamhetens fem ledande principer

 • Tvåspråkig service
 • Utbildning enligt eget val
 • Kurser för olika målgrupper
 • Utlokaliserad verksamhet : kurser hålls också i byarna i Borgå
 • Verksamheten baserar sig på kommuninvånarnas behov och önskemål. Kurserna planeras och förverkligas därför i samarbete med andra lokala aktörer.

Verksamhetens värdegrund

Medborgarinstitutets verksamhet bygger på beprövade värden från den västerländska civilisationens historia: sanning, godhet och skönhet. Det är dessa värden som eftersträvas, trots att de aldrig fullständigt uppnås. Ofullständiga yttringar av målsättningen är:

 • Livslångt lärande, vilket innebär att varje människa alltid kan lära sig nytt oberoende av ålder
 • Frihet, vilket innebär att institutet fritt kan arrangera olika slags kurser, och eleverna fritt kan välja bland olika kurser.
 • Pluralism, dvs. att olika samhälleliga ideologier är representerade och att avvikande åsikter respekteras.
 • Hållbar utveckling, som integreras i de olika läroämnena och likaså explicit hålls kurser i.
 • Vidare poängteras andliga ideal framom materialistiska i institutets verksamhet.
 • Estetik, vilket i synnerhet syns i färdighets- och estetiska ämnen.
 • Kulturell jämlikhet, vilket innebär att personer med funktionsnedsättning, seniorer och arbetslösa tas i beaktande. Dessutom ges alla en chans att studera oberoende av tidigare utbildningsbakgrund.
 • Regional jämlikhet, vilket innebär att studier kan inledas oberoende av boningsort.
 • Gemenskap, dvs. att undervisningen huvudsakligen sker i grupp.

Kamratförbundet vid Borgå medborgarinstitut

Kamratförbundet (KF) är en svenskspråkig förening.

KF är en förening som ordnar kulturella evenemang med betoning på finlandssvensk kultur för sina medlemmar. Medlemsavgiften är 10 €/ hushåll. Information om evenemangen ges i evenemangsspalten i lokaltidningen Östnyland och på KoMbis anslagstavlor. Kamratförbundets kontaktperson är ordförande Solveig Bärlund, tel. 040 587 4399.
KF har en stuga i Borgå skärgård som medlemmar kan hyra. Den uthyrs veckovis i juni-juli och även veckoslut i maj, aug.-sept. En hel vecka kostar 200 €, ett veckoslut kostar 80 €, vardagar från mån-fre kostar 120 €. Kontaktperson att hyra stugan är Maria tel. 040 836 3407.