Siirry sisältöön

Porvoon kansalaisopisto on Porvoon kaupungin omistama oppilaitos, joka hallinnollisesti toimii kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden alaisena yksikkönä. Porvoon kansalaisopisto (KoMbi) on Opetusministeriön ylläpitoluvalla toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka saa valtionosuutta toiminnalleen.

Toiminnan viisi johtavaa periaatetta:

 • Kaksikieliset palvelut
 • Omaehtoinen koulutus
 • Kursseja eri kohderyhmille
 • Hajautettu toimintamalli: kursseja myös kylissä
 • Toiminta perustuu kuntalaisten tarpeisiin ja kurssien suunnittelu sekä toteutus tehdään yhteistyössä.

Opiston historiaa

Kansalaisopisto perustettiin aluksi kaksikielisenä helmikuussa 1946, mutta Kouluhallituksen päätöksellä toiminta eriytettiin kieliryhmittäin kahdeksi erilliseksi opistoksi jo pari kuukautta myöhemmin. Näiden kunnallisten opistojen lisäksi Porvoon maalaiskunnan alueelle perustettiin Arbetarinstitutet i Tolkis 1949. Kunnallisten opistojen nimet muutettiin vuonna 1965 työväenopistoista kansalaisopistoiksi.

Vuoden 1971 alusta opiston toiminta-alue laajeni siten, että silloinen Porvoon maalaiskunta ja Askolan kunta tulivat toimintaan mukaan ja vuonna 1977 Arbetarinstitutet i Tolkis yhdistettiin Borgå medborgarinstitutiin.

Kunnalliset opistot toimivat alkuun koulutiloissa, kansalaisopisto Keskuskoulussa v. 1957 – 81 ja Borgå medborgarinstitut Kvarnbacken skolassa v. 1957 – 79. Syksyllä 1979 Borgå medborgarinstitut sai omat tilat Lyceiparkens skolasta. Tiloissa oli hallinnollisten tilojen ohella 4 luokkahuonetta.

Porvoon kansalaisopisto puolestaan sai oman toimitilan, Opistotalon, vuonna 1982 Porvoon kaupungin keskustasta. Entisestä kansakoulu- ja kirjastorakennuksesta kunnostettiin opiston käyttöön toimitila, jossa on hallinnollisten tilojen ohella neljä aikuisopetukseen soveltuvaa luokkahuonetta ja ajanmukainen tietotekniikan luokka.

Sivistyslautakunnan ehdotuksesta ja kaupunginhallituksen päätöksellä erikieliset opistot yhdistettiin yhdeksi kaksikieliseksi opistoksi 1.1.2014.

Toiminnan arvopohja

Kansalaisopiston toiminta pohjautuu länsimaisen sivistyksen historiassa koeteltuihin arvoihin: totuus, hyvyys ja kauneus. Näihin arvoihin pyritään se tunnustaen, että niitä ei voi koskaan saavuttaa lopullisesti. Näiden arvojen rajallisina ilmauksina ovat:

 • Elinikäinen oppiminen – ihmisellä on mahdollisuus iästä riippumatta aina oppia jotain uutta.
 • Vapaus – opisto voi vapaasti järjestää erilaisia kursseja, ja opiskelija voi vapaasti valita eri kursseista.
 • Moniarvoisuus – erilaiset yhteiskunnalliset ajatussuunnat ovat edustettuina ja erilaisia mielipiteitä kunnioitetaan.
 • Kestävä kehitys – ilmenee läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa sekä aiheeseen liittyvinä kursseina. Opiston toiminnassa korostuvat henkiset ihanteet materialististen ihanteiden sijaan.
 • Esteettisyys – ilmenee erityisesti taito- ja taideaineissa.
 • Sivistyksellinen tasa-arvo – ilmenee erityistä tukea tarvitsevien, ikäihmisten ja työttömien huomioon ottamisessa. Jokaisella on mahdollisuus opiskella koulutustaustasta riippumatta.
 • Alueellinen tasa-arvo – opintojen harjoittaminen on mahdollista asuinpaikasta riippumatta.
 • Yhteisöllisyys – ryhmäopetus on opetustoiminnan päämuoto.

Ajankohtaiset hankkeet

Aika digittää

Aika digittää on Itä-Uudenmaan kansalaisopistojen yhteinen kaksikielinen hanke, jonka rahoittaa kokonaisuudessaan Opetushallitus. Hankkeen tavoitteena on auttaa ihmisiä digitaalisen arjen asioissa, esim. hyödyntämään paremmin eri viranomaisten tarjoamia E-palveluita sekä vapaa-ajalla että työelämässä. Voi kysyä ja kerrata niin kauan, että oppii asian varmasti. Autamme myös kannettavien tietokoneiden, tablettien ja älypuhelinten käytössä. Teemme mielellämme yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, joilla on samat tavoitteet. Lisätietoja: apulaisrehtori Maria Malin, puh. 040 489 1891.


Maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspiste

Etsitkö koulutusta? Työtä? Asuntoa?
Tarvitsetko apua papereiden kanssa?
Neuvontapiste auttaa sinua henkilökohtaisesti.
Lisätietoa Facebook-sivuilta ”Immigrantinfo Porvoo”.
Puhelin: 0406301650
Sähköposti: moi.info@porvoo.fi

Porvoon kansalaisopiston opistolaiskunta ry

Opistolaiskunta on kaikkien opiston opiskelijoiden oma yhdistys. Sen kautta voit esimerkiksi tehdä aloitteita opiston toiminnan kehittämiseksi.

Opistolaiskunta huolehtii muun muassa kahvin myynnistä opiskelijoille ja järjestää kahvitarjoiluja opiston tilaisuuksissa. Se vastaa yhdessä kansalaisopiston kanssa IKIS-tuvan toiminnasta.

Ota yhteyttä opistolaiskuntaan:
Anja Pessala, puheenjohtaja, puh. 040 556 6188
Pirjo Elo, Askolan edustaja, puh. 040 543 2048