Siirry sisältöön

Porvoon kansalaisopisto on Porvoon kaupungin omistama oppilaitos, joka hallinnollisesti toimii elinvoimasektorin alaisena yksikkönä. Porvoon kansalaisopisto (KoMbi) on Opetusministeriön ylläpitoluvalla toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka saa valtionosuutta toiminnalleen.

Toiminnan viisi johtavaa periaatetta:

 • Kaksikieliset palvelut
 • Omaehtoinen koulutus
 • Kursseja eri kohderyhmille
 • Hajautettu toimintamalli: kursseja myös kylissä
 • Toiminta perustuu kuntalaisten tarpeisiin ja kurssien suunnittelu sekä toteutus tehdään yhteistyössä.

Toiminnan arvopohja

Kansalaisopiston toiminta pohjautuu länsimaisen sivistyksen historiassa koeteltuihin arvoihin: totuus, hyvyys ja kauneus. Näihin arvoihin pyritään se tunnustaen, että niitä ei voi koskaan saavuttaa lopullisesti. Näiden arvojen rajallisina ilmauksina ovat:

 • Elinikäinen oppiminen – ihmisellä on mahdollisuus iästä riippumatta aina oppia jotain uutta.
 • Vapaus – opisto voi vapaasti järjestää erilaisia kursseja, ja opiskelija voi vapaasti valita eri kursseista.
 • Moniarvoisuus – erilaiset yhteiskunnalliset ajatussuunnat ovat edustettuina ja erilaisia mielipiteitä kunnioitetaan.
 • Kestävä kehitys – ilmenee läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa sekä aiheeseen liittyvinä kursseina. Opiston toiminnassa korostuvat henkiset ihanteet materialististen ihanteiden sijaan.
 • Esteettisyys – ilmenee erityisesti taito- ja taideaineissa.
 • Sivistyksellinen tasa-arvo – ilmenee erityistä tukea tarvitsevien, ikäihmisten ja työttömien huomioon ottamisessa. Jokaisella on mahdollisuus opiskella koulutustaustasta riippumatta.
 • Alueellinen tasa-arvo – opintojen harjoittaminen on mahdollista asuinpaikasta riippumatta.
 • Yhteisöllisyys – ryhmäopetus on opetustoiminnan päämuoto.

Porvoon kansalaisopiston opistolaiskunta ry

Opistolaiskunta on kaikkien opiston opiskelijoiden oma yhdistys. Sen kautta voit esimerkiksi tehdä aloitteita opiston toiminnan kehittämiseksi.

Opistolaiskunta huolehtii muun muassa kahvin myynnistä opiskelijoille ja järjestää kahvitarjoiluja opiston tilaisuuksissa. Se vastaa yhdessä kansalaisopiston kanssa IKIS-tuvan toiminnasta.

Ota yhteyttä opistolaiskuntaan:
Anja Pessala, puheenjohtaja, puh. 040 556 6188
Pirjo Elo, Askolan edustaja, puh. 040 543 2048