Hoppa till innehåll

Nämnden för sysselsättningsområdet, beslut 19.6.2024 

Utnämnande av ordförande och vice ordförande i nämnden för sysselsättningsområdet

Nämnden för sysselsättningsområdet beslutade enhälligt att utnämna Hilding Mattsson till ordförande och Pertti Lohenoja till vice ordförande. Ordföranden är en representant för den ansvariga kommunen, dvs. Borgå. Vice ordförande är en representant för den befolkningsmässigt näst största och den tredje största kommunen i regionen, med rotation vartannat år. Den första vice ordföranden är representant för den näst största kommunen.

Mötesschema för nämnden för sysselsättningsområdet, hösten 2024

Nämnden för sysselsättningsområdet beslutade enhälligt att mötesschemat för hösten 2024 är:

22.8
19.9
24.10
21.11
19.12

Föredragningslista för nämnden försysselsättningsområdet: